Conferentie 16 november 2017
20-11-2017

Conferentie 16 november 2017

De havist in de overstap naar het hbo: hoe zorgen we er als onderwijscollega’s voordat dit zo soepel mogelijk verloopt? En dat havisten succesvol zijn in hun vervolgopleiding? Dat zijn overkoepelende vragen die centraal staan tijdens de conferenties die vanuit het samenwerkingsverband georganiseerd worden. Op 16 november jl. ontmoetten zo’n 125 collega’s vanuit het voortgezet onderwijs en de vier Rotterdamse hogescholen elkaar bij Hogeschool Inholland om vanuit hun eigen vakgebied na te denken over het verbeteren van de aansluiting.

 

Na een informatieronde over de plannen binnen de samenwerking over 2017-2018 nam Marco de Jonge van CSG Prins Maurits aanwezigen mee in hun aanpak op de havo. In een bevlogen verhaal schetste hij de situatie van zijn school in een krimpende regio. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de gemeente bereiden zij havisten voor op hun toekomst door hen zoveel mogelijk ervaring op te laten doen met projecten en opdrachten van buitenaf. Een sterke visie op voorbereiding op het vervolgonderwijs is mede het gevolg hiervan.

In de daaropvolgende deelsessies konden collega’s met elkaar in gesprek en aan de slag over wat zij binnen hun eigen dagelijkse praktijk kunnen doen om leerlingen en studenten voor te bereiden op en te laten landen in het hbo. Binnen de samenwerking zijn daartoe praktische instrumenten en activiteiten ontwikkeld. Zo is er het LOB-cv als instrument ter voorbereiding op de studiekeuzecheck, hebben docenten Nederlands en handreiking taalbeleid opgesteld en verkennen docenten wiskunde de mogelijkheid om een basisprogramma wiskunde in de propedeuse te ontwikkelen.

Op 15 maart 2018 staat de volgende conferentie van het samenwerkingsverband gepland.

Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom De Lage Waard
21-09-2018

Welkom De Lage Waard

De Lage Waard  is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen De Lage Waard van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur
21-09-2018

Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur

Op 11 oktober 2018 vindt de werkconferentie "Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho"plaats.  Tijdens de werkconferentie van 11 oktober zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur
18-06-2018

Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur

'Vier de opbrengsten’ Over niet al te lange tijd staat een nieuwe lichting studenten aan de poorten van de Rotterdamse hbo-instellingen om de volgende stap in hun schoolloopbaan te nemen. Verwachtingsvol en klaar om zich tot professional te ontwikkelen. Wat hebben deze studenten aan voorbereiding op de havo meegekregen? Hoe geeft het hbo de eerste periode vorm aan het onderwijs, zodat studenten goed aarden en kansrijk hun studie kunnen oppakken? En wat is/was jouw rol hierbij?
Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.
05-03-2018

Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.

Op 15 maart vindt de conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho” plaats.  Rondom het thema “Leren van en met elkaar’ hebben we een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.  
Welkom Montessori Lyceum Rotterdam
25-01-2018

Welkom Montessori Lyceum Rotterdam

Montessori Lyceum Rotterdam is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Van harte welkom en we zien uit naar een fijne samenwerking!
Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’
25-01-2018

Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’

In januari 2018 is de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’ (Van den Heuij et. al.) verschenen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.  
Save the Date: Conferentie 15 maart 2018
16-01-2018

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl. We zien uit naar jullie komst!  
Plan van aanpak 2017-2018
13-11-2017

Plan van aanpak 2017-2018

Het plan van aanpak 2017-2018 is op 26 oktober vastgesteld door de stuurgroep. Je kunt hier lezen wat onze plannen voor dit jaar zijn en hoe we dat willen organiseren.
Welkom OSG Hugo de Groot
07-11-2017

Welkom OSG Hugo de Groot

OSG Hugo de Groot is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Hugo de Groot van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Agenda 2017-2018
17-08-2017

Agenda 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017, 14.00 – 17.00 uur Startbijeenkomst schoolleiders, teamleiders en onderwijsmanagers Donderdag 16 november 2017, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ Donderdag 15 maart 2018, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’
Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
17-08-2017

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
09-05-2017

Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Op 29 juni was de jaarafsluiting voor het samenwerkingsverband, met een terugblik op het afgelopen schooljaar. Ron Bormans, voorzitter van de stuurgroep 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' opende de middag met een dankwoord voor iedereen die het afgelopen jaar een actieve rol binnen de samenwerking heeft gespeeld. Hij ging in op het belang van de samenwerking in deze aansluitproblematiek bij de overgang van havo naar hbo. Een overgang die logisch zou moeten zijn, gezien het feit dat de havo puur voorbereidend is op het hbo. Vervolgens kregen aanwezigen een overzicht van de resultaten het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aanpak voor het komend jaar. In deelsessies gingen vakgenoten verder in gesprek met elkaar over onder andere taalontwikkelend lesgeven, het LOB-cv (loopbaanoriëntatie en studiekeuze) of de noodzaak om meer aandacht te besteden aan vaardigheden op de havo. Klik hier voor de presentatie van het plenaire gedeelte.
Conferentie 13 april
30-03-2017

Conferentie 13 april

Op donderdag 13 april kwamen collega's uit de regio bijeen voor een conferentie vol met inspiratie en informatie over aansluiting havo-hbo. Na een algemene update vanuit de projectleiders van de diverse deelthema's konden zij kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties.
LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo
09-05-2017

LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo

Rotterdam – 7 april 2017: Een derde van de totale havo-instroom van de Rotterdamse hbo-instellingen valt uit of switcht van opleiding. Daarmee gaat veel talent, tijd en geld verloren en met de komst van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat ook financieel nadelig voor de student. Maar wat kunnen LMC scholen doen om vo leerlingen een succesvolle en soepele overstap naar het HBO te laten maken en het uitval terug te dringen? Binnen het Rotterdamse programma ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ zijn bestuurders, directeuren, decanen en docenten op een speelse manier in gesprek gegaan door middel van een World Café meeting.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.