LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo
09-05-2017

LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo

Rotterdam – 7 april 2017: Een derde van de totale havo-instroom van de Rotterdamse hbo-instellingen valt uit of switcht van opleiding. Daarmee gaat veel talent, tijd en geld verloren en met de komst van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat ook financieel nadelig voor de student. Maar wat kunnen LMC scholen doen om vo leerlingen een succesvolle en soepele overstap naar het HBO te laten maken en het uitval terug te dringen? Binnen het Rotterdamse programma ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ zijn bestuurders, directeuren, decanen en docenten op een speelse manier in gesprek gegaan door middel van een World Café meeting.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bij de opening benadrukte Rob Elgershuizen, lid CvB LMC, het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid: ‘Met mijn achtergrond in het hoger onderwijs en mijn huidige functie in het voortgezet onderwijs zie ik terug dat dit probleem enkel gezamenlijk kan worden aangepakt.  Docentenuitwisseling kan een voorbeeld zijn’. Hilke Stibbe, projectleider van het programma, benoemde de belangrijkste knelpunten bij de doorstroom van studenten en gaf een overzicht van de verschillende programmalijnen.

Geen pasklare oplossing

Na een weergave van de doorstroomcijfers met de prestaties van de vo leerlingen in het hoger onderwijs in Rotterdam kwam een interessante dialoog op gang. De cijfers gaven inzicht in hoe de oud-leerlingen van de LMC- scholen het in het hoger onderwijs doen. Olav Rülander en Carla Spek vertelden hoe de LMC scholen ten op zichte van de andere Rotterdamse koepels presteren en hoe de LMC-scholen onderling verschillen in prestaties. Olav licht toe: ‘Uit deze cijfers spreekt geen oordeel, maar zijn een aanzet naar de dialoog om aansluiting succesvoller te maken. Want voor dit ‘wicked’ vraagstuk is er geen pasklare oplossing’.

Van lokaal naar Café

Om de deelnemers binnen korte tijd te verbinden en activeren werd met het World’s Café concept gewerkt. Deze tafeltekensessies zijn een effectieve manier om op een laagdrempelige manier een dialoog op gang te brengen. Je mag tussentijds van cafétafel wisselen om met een ander groepje verder ideeën te wisselen.  Uit de gesprekken zijn vele ideeën, ontmoetingen en afspraken voortgekomen. Dit vraagstuk vraagt om een vervolg en een bredere uitrol! Misschien wel binnen iedere LMC school?

De tafel van vakinhoudelijke aansluiting

Aan tafel werd kennis en ervaringen uitgewisseld over methodes van vakken als Nederlands, wiskunde en economie/m&o. Maar ook het nut van vakgroepen, de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden in alle vakken, activerend lesgeven en het belang van het leren gebruiken van programma’s zoals Word en Excel waren favoriete onderwerpen. Kroegbaas Carla Spek vat het geheel samen ‘De meerwaarde van kennisdeling met het hbo wordt unaniem gezien, maar is veelal organisatorisch een uitdaging. Denk aan een schoolbrede studiedag -allemaal de school uit-  om docenten in de gelegenheid te stellen met hun collega’s van het hbo kennis te laten maken en hun ervaring ook weer binnen de school te kunnen delen. Dit idee wordt zeker meegenomen voor verdere uitwerking in de werkgroepen’.

Goede wijn behoeft geen krans   

Hoe bereiden havisten zich voor op het hbo? Valt dit op goede manier in te passen valt in het programma? In een gezellige kroegsfeer dronken de deelnemers een glaasje wijn en werd vol enthousiasme gebrainstormd over het onderwerp. Hilke Stibbe vat het geheel samen.  ‘Een idee dat ontstond is een workshop onderzoeksvaardigheden in de voorbereiding van het profielwerkstuk. Voor leerlingen, of in de vorm van een train de trainer. We kunnen studenten inzetten bij het begeleiden van leerlingen bij het profielwerkstuk en het koppelen van thema’s. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten: leerlingen maken inhoudelijk kennis met de opleidingen, studenten doen coachingsvaardigheden op en fungeren als peer coach.’

Kennis over LOB-cv

Kroegbaas Emiel Akkermans werd geïnspireerd door het gesprek aan tafel. ‘Ik zag kennis gedeeld worden en betrokkenheid en inzicht in elkaars werelden vergroten. Ik hoop op een uitnodiging van de schooldirecteuren om het café op diverse schoollocaties locatie voort te mogen gaan zetten.’

Aan tafel werden antwoorden gezocht op de centrale vraag: hoe kan je op jou school het LOB-cv inzetten en hoe is LOB georganiseerd op jou school? Het LOB-cv was bij enkele cafégasten nog nauwelijks bekend en kon zich breder onder de aandacht brengen. Een aantal ideeën bleven overeind: uitbreiding van de LOB-toolkit op de website en een module die havisten/vwo leerlingen kunnen volgen op het hbo tijdens hun VO-tijd.

Alles draait om cijfers

Bij het vergelijken van de cijfers ontstonden er verschillende vragen, stellingen en ideeën.  Olav vat samen: ‘Aan tafel kwamen direct interessante hypotheses en best practices naar voren. Bijvoorbeeld dat er scholen zijn waar de doorstroomrapportages van de hogescholen niet alleen op het bureau van de decaan belanden, maar ook daadwerkelijk met de schoolleiding en in docententeams wordt geanalyseerd en besproken.’ Gebeurt dit ook bij u op school?

 

Naar huis met een boodschap.

Aan het einde van de middag heeft iedere deelnemer een kaart naar zichzelf geschreven. Hierop een opdracht of boodschap voor zichzelf. Over enkele weken gaan we deze kaart toezenden. Welke ideeën gaan werkelijkheid worden?

 

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

nadere info volgt nog.  
Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam   Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.   Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.   We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren.    Graag tot 5 maart!    
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Welkom Willem de Zwijger
11-02-2019 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom De Lage Waard
21-09-2018

Welkom De Lage Waard

De Lage Waard  is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen De Lage Waard van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur
21-09-2018

Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur

Op 11 oktober 2018 vindt de werkconferentie "Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho"plaats.  Tijdens de werkconferentie van 11 oktober zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur
18-06-2018

Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur

'Vier de opbrengsten’ Over niet al te lange tijd staat een nieuwe lichting studenten aan de poorten van de Rotterdamse hbo-instellingen om de volgende stap in hun schoolloopbaan te nemen. Verwachtingsvol en klaar om zich tot professional te ontwikkelen. Wat hebben deze studenten aan voorbereiding op de havo meegekregen? Hoe geeft het hbo de eerste periode vorm aan het onderwijs, zodat studenten goed aarden en kansrijk hun studie kunnen oppakken? En wat is/was jouw rol hierbij?
Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.
05-03-2018

Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.

Op 15 maart vindt de conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho” plaats.  Rondom het thema “Leren van en met elkaar’ hebben we een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.  
Welkom Montessori Lyceum Rotterdam
25-01-2018

Welkom Montessori Lyceum Rotterdam

Montessori Lyceum Rotterdam is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Van harte welkom en we zien uit naar een fijne samenwerking!
Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’
25-01-2018

Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’

In januari 2018 is de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’ (Van den Heuij et. al.) verschenen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.  
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
Conferentie 16 november 2017
20-11-2017

Conferentie 16 november 2017

De havist in de overstap naar het hbo: hoe zorgen we er als onderwijscollega’s voordat dit zo soepel mogelijk verloopt? En dat havisten succesvol zijn in hun vervolgopleiding? Dat zijn overkoepelende vragen die centraal staan tijdens de conferenties die vanuit het samenwerkingsverband georganiseerd worden. Op 16 november jl. ontmoetten zo’n 125 collega’s vanuit het voortgezet onderwijs en de vier Rotterdamse hogescholen elkaar bij Hogeschool Inholland om vanuit hun eigen vakgebied na te denken over het verbeteren van de aansluiting.  
Plan van aanpak 2017-2018
13-11-2017

Plan van aanpak 2017-2018

Het plan van aanpak 2017-2018 is op 26 oktober vastgesteld door de stuurgroep. Je kunt hier lezen wat onze plannen voor dit jaar zijn en hoe we dat willen organiseren.
Conferentie 16 november 2017
26-10-2017

Conferentie 16 november 2017

Op 10 november 2016 tekenden we in de Rotterdamse regio het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van de havo naar het hbo.  Maar de samenwerking  gaat uiteraard ook dit studiejaar door. Na een vruchtbare schoolleider- en teamleiderbijeenkomst op 19 september, hebben we voor 16 november een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.
Welkom OSG Hugo de Groot
07-11-2017

Welkom OSG Hugo de Groot

OSG Hugo de Groot is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Hugo de Groot van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Agenda 2017-2018
17-08-2017

Agenda 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017, 14.00 – 17.00 uur Startbijeenkomst schoolleiders, teamleiders en onderwijsmanagers Donderdag 16 november 2017, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ Donderdag 15 maart 2018, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
09-05-2017

Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Op 29 juni was de jaarafsluiting voor het samenwerkingsverband, met een terugblik op het afgelopen schooljaar. Ron Bormans, voorzitter van de stuurgroep 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' opende de middag met een dankwoord voor iedereen die het afgelopen jaar een actieve rol binnen de samenwerking heeft gespeeld. Hij ging in op het belang van de samenwerking in deze aansluitproblematiek bij de overgang van havo naar hbo. Een overgang die logisch zou moeten zijn, gezien het feit dat de havo puur voorbereidend is op het hbo. Vervolgens kregen aanwezigen een overzicht van de resultaten het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aanpak voor het komend jaar. In deelsessies gingen vakgenoten verder in gesprek met elkaar over onder andere taalontwikkelend lesgeven, het LOB-cv (loopbaanoriëntatie en studiekeuze) of de noodzaak om meer aandacht te besteden aan vaardigheden op de havo. Klik hier voor de presentatie van het plenaire gedeelte.
Conferentie 13 april
30-03-2017

Conferentie 13 april

Op donderdag 13 april kwamen collega's uit de regio bijeen voor een conferentie vol met inspiratie en informatie over aansluiting havo-hbo. Na een algemene update vanuit de projectleiders van de diverse deelthema's konden zij kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.