Terugblik op de werkconferentie van 10 maart 2020
15-05-2020

Terugblik op de werkconferentie van 10 maart 2020

Met deze terugblik delen we de presentaties en verslagen van het plenaire deel en de deelsessies.

Beste collega,

Op dinsdag 10 maart jl. vond onder grote belangstelling van collega’s uit het vo en ho de werkconferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho‘ plaats. Wij kijken terug op een geslaagde middag met veel inspirerende deelsessies, vaak verzorgd in een samenwerking tussen het vo en het ho. Aan het einde van de conferentie vond de officiële toetreding van de Erasmus Universiteit Rotterdam plaats als partner van het samenwerkingsverband, een speciaal moment in de regionale samenwerking. Vanaf nu is vo-hbo dus vo-ho! Met deze terugblik delen we graag de presentaties en verslagen van het plenaire deel en de deelsessies.

Wil je meer informatie? Mail ons via: samenwerkingvo-ho@hr.nl, dan nemen we contact met je op. Wij hebben helaas moeten besluiten om de jaarafsluiting op 4 juni a.s. vanwege de coronacrisis te annuleren.

Wij wensen u veel gezondheid en sterkte toe voor de komende tijd!

Met vriendelijke groet,
namens het samenwerkingsverband vo-ho,
Ellis Wertenbroek en Carla Spek
programmaleiders
www.aansluiting-voho010.nl

 

Gastspreker Dick van der Wateren

Waarom verwonderen in het onderwijs?

Verwondering is de denkhouding die niets als vanzelfsprekend aanneemt en die alles bevraagt. Door jongeren in projecten maar ook in reguliere lessen ruimte voor verwondering te bieden, leren we hen nadenken over zichzelf, over anderen en de wereld. Schoolse kennis wordt daarmee levende kennis die hun leven betekenis geeft. Het helpt hen te groeien tot zelfstandige wereldburgers die in staat zijn zelf te oordelen, onafhankelijk van (zelfbenoemde) autoriteiten. Dick van der Wateren, auteur van Verwondering (2016); https://deverwondering.amsterdam/.
Klik hier voor de presentatie.

 

Hoe staat het met LOB op mijn school?

De LOB-scan biedt inzicht

De LOB-scan geeft inzicht en biedt houvast om het gesprek aan te gaan over hoe LOB momenteel ingevuld wordt op jouw school. Met de uitkomsten komen alle aspecten van LOB in beeld en kan een start gemaakt worden met het verbeterproces dat jij en je team, afdeling of school in willen zetten. Klik hier voor de presentatie.

 

Mentortraining ‘Studeren in het ho’

 

De werkgroep LOB heeft een eerste versie van de mentortraining ´Studeren in het ho´ ontwikkeld. Hierin is aandacht voor zowel het hbo als het wo. Het doel van deze training is om de kennis van het ho bij de mentoren op te frissen, zodat zij de leerlingen beter kunnen ondersteunen in het proces van de studiekeuze. Zie de presentatie, de bijbehorende placemat en het verslag van de werksessie.

 

Vaardigheden voor de toekomst

Best Practices

 

Vanuit twee vo-scholen zijn allereerst best practices gedeeld. Daarna zijn de eerste versie van het hbo- en wo-vaardighedenraamwerk gepresenteerd en is besproken welke vaardigheden min of meer worden gemist bij de hbo-vaardigheden. Daarnaast werd veel kennis uitgewisseld over de implementatie van vaardigheden. Het vaardighedenraamwerk is naar aanleiding van deze werksessie aangepast en zal worden besproken bij het eerstkomende Leernetwerkoverleg.

 

Inclusief en taalontwikkelend lesgeven (TOL)

Hoe krijg je TOL de school in?

 

De ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen en studenten bepaalt in hoge mate de kans op hun studiesucces. Een leerling of student die taalvaardiger is, leest bijvoorbeeld sneller, leert sneller, kan zich beter uitdrukken en maakt toetsen daardoor beter. Daarom zou iedere docent een taalbewuste docent moeten zijn. In deze sessie werden docenten van vo en ho geïnspireerd hoe je aan de slag kunt gaan met taalontwikkelend lessen (TOL) en hoe TOL een plek binnen de school/opleiding kan krijgen. Zie hier de presentatie.

 

Kleine schrijfopdrachten met groot effect bij alle vakken 

Met korte schrijfopdrachten, direct gekoppeld aan de vakinhoud, kun je effectief werken aan beter inzicht in de leerstof én aan een betere schrijf- en uitdrukkingsvaardigheid van leerlingen en studenten. In deze werksessie werd de ‘Hochmanmethode’ geïntroduceerd, waarbij ‘leren schrijven’ en ‘schrijvend leren’ worden gecombineerd. Deze methode is toepasbaar binnen alle vakken en op alle niveaus. De focus lag op enkele simpele maar krachtige formats voor zinsbouwopdrachten, waarmee onder meer betere beantwoording van toetsvragen bereikt kan worden. Zie hier de tekst van de werksessie en ook: www.thewritingrevolution.org

 

Docentenhandleiding PWS

PWS en onderzoek hbo onder een vergrootglas

 

De docentenhandleiding profielwerkstuk (PWS) is een feit en een aanwinst voor ieder die zich in het vo en hbo bezighoudt met begeleiding van onderzoek. De handleiding bevat suggesties en heel veel templates hoe jij als docent je leerlingen/studenten op weg kunt helpen bij de verschillende onderzoeksfasen. Zie de presentatie voor meer informatie.

 

Beoordeling onderzoek

PWS en onderzoek hbo beoordeeld

Beoordeling van het profielwerkstuk (PWS) wordt als moeilijk ervaren en zou in lijn moeten zijn met beoordeling van onderzoek in de propedeuse van het hbo (en andersom). Met bestaande rubrics van vo-scholen voor de beoordeling van het PWS werden in deze werksessie daadwerkelijk profielwerkstukken beoordeeld. Die beoordeling was weer aanleiding voor een inspirerende discussie onder de deelnemers. De komende tijd wil de werkgroep komen tot één rubrics ter beoordeling van het PWS. Zie de presentatie voor meer informatie.

 

Tips en tricks voor PWS-begeleiding in het vwo

 

Wat heb je nodig als docent om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij hun PWS? Hoe stel je een onderzoeksvraag op? Welke onderzoeksmethoden kunnen leerlingen gebruiken? Wat zijn handige werkvormen en templates? Er wordt gewerkt aan een leerlingenhandreiking. Bekijk alvast de praktische handvatten die je helpen bij de begeleiding van leerlingen.

 

Vaardigheden economisch domein

Wat biedt het vo aan? Wat is er nodig op het hbo?

 

In 2015 kwam de werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie tot de conclusie dat de vakken economie en M&O (nu BE) inhoudelijk goed aansluiten op de economische hbo-opleidingen. Toch ervaren docenten in het hbo een gemis aan o.a. rekenkundige en onderzoekende vaardigheden bij instromende studenten. In deze werksessie werd duidelijk dat o.a. tekstbegrip, het verschil tussen feit en mening en schrijfvaardigheid een belangrijke rol spelen bij studiesucces.
Zie hier het verslag.

 

Digitaal wiskundeonderwijs

The do’s and don’ts

Docenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde en Chemische Technologie van Hogeschool Rotterdam deelden hun ervaringen met digitaal wiskundeonderwijs en toetsen en gaven inzage in de methodes waarmee ze werken. Gecombineerd met een goede onderwijskundige inbedding blijkt dit al direct te leiden tot opmerkelijk betere resultaten. Lees hier het verslag.

 

Doorstroomcijfers

Samen op zoek naar studiesucces

 

De ‘sneak preview’ van de verzamelde gegevens rondom doorstroomcijfers gaf inzage in het grillige patroon van studiesucces. Schoolcijfers op het voortgezet onderwijs zijn op dit moment de grootste voorspeller van studiesucces in het hoger onderwijs. Binnen deze werksessie werd het gesprek aangegaan over de gewenste effecten van het samenwerkingsverband, de implementatie van de producten en welke effecten gemeten moeten worden in het kader van een betere aansluiting vo-ho. Zie hier de presentatie.

 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Officieel partner samenwerkingsverband vo-ho

 

De werkconferentie werd afgesloten door het ondertekenen van een convenant tussen de Rotterdamse hogescholen, de voorzitters van de onderwijskoepels en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarmee wordt ook een wens vervuld van veel vo-scholen die graag zien dat hbo en wo gezamenlijk optrekt in de regio. De samenwerking is al vanaf september jl. bij verschillende werkgroepen van start gegaan.

27-10-2020 | Nieuwscategorie

Oktober: studenten aan het woord

Oktober: studenten aan het woord   Persoonlijk contact is nu extra belangrijk   Oprechte belangstelling en goede communicatie. Voor Elsa van Binsbergen (Pabo, Thomas More Hogeschool) en Julia Kruit (Geneeskunde, Erasmus Universiteit) waren dat essentiële factoren voor een succesvolle start van hun studie. Beide eerstejaars zijn dik tevreden over de aansluiting met het voortgezet onderwijs, ook al is hun studie nu grotendeels online. “Ik voel me volledig thuis”, zegt Elsa.
16-10-2020 | Nieuwscategorie

de Docentenhandleiding PWS (zes katernen)

Docentenhandleiding PWS: Aan de slag met Profielwerkstuk! Hoe begeleid je de leerlingen bij een PWS? Hoe pak je de PWS-begeleiding handig aan, zonder dat het je heel veel tijd kost? Wat zijn handige tips en templates die je daarbij kunt gebruiken? Vanuit die vragen is de Docentenhandleiding PWS ontwikkeld door docenten van het vo en het hbo. Het profielwerkstuk (PWS) wordt ook wel de meesterproef van de leerling op het vo genoemd. Het moet een inhoudelijk gedegen rapportage worden, gebaseerd op goede bronnen en betrouwbaar praktijkonderzoek. 
Filmpje: Schoolleidersbijeenkomst van 15 september
16-10-2020 | Nieuwscategorie

Filmpje: Schoolleidersbijeenkomst van 15 september

bekijk hier het filmpje van de schoolleidersbijeenkomst van 15 september 2020  
Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 15 oktober
22-09-2020 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 15 oktober

Beste collega, Op 15 oktober vindt de eerste werkconferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Graag nodigen we je uit om deze conferentie bij te wonen. Dit keer vindt deze online plaats met als thema: ‘Ontmoet elkaar’. We hebben een mooi en afwisselend programma in petto dat volop gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen met je collega’s van het vo en het ho. Ons doel is om je te inspireren met toepasbare informatie en ideeën die je in de praktijk kunt gebruiken en die de aansluiting tussen vo en ho verbetert.    Doorgestroomde vo-leerlingen in het hbo en wo vertellen over hun ervaringen van vo naar ho, je maakt kennis met life skills, die de rode draad vormen tijdens de succesvolle Summerschool (‘Pre Academic Programme’) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en je gaat zelf met opdrachten aan de slag. Na het plenaire deel heb je de keuze uit een groot aanbod van deelsessies.  Het programma ziet er als volgt uit:   14.00-14.30 uur: inloop met studentenpanel: Geland in het hbo en wo?  Hoe hebben havo- en vwo-leerlingen de overstap ervaren van vo naar hbo/wo? Een panel van doorgestoomde vo-leerlingen geeft antwoord op deze vraag. Natuurlijk krijg jij ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden. - ho-studenten  14.30-14.45 uur: welkom en Samenwerkingsverband vo-ho in een notendop  We nemen je mee in het verhaal van het samenwerkingsverband, mocht je de e-zine, de eindrapportage 2019-2020 en de Schoolleiders-/managersbijeenkomst van 15 september hebben gemist. - Carla Spek en Ellis Wertenbroek   14.45-15.15 uur: life skills – een taak van vo en ho  Welke (levens)vaardigheden hebben studenten in het hoger onderwijs nodig? In de plenaire opening maak je kennis met de best practises van het Pre Academic Programme (PAP) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Via een interactieve werkvorm gaan we samen aan de slag om de ontwikkeling van levensvaardigheden in vo en ho een impuls te geven. Jorian Waleson (coördinator PAP) deelt met jou de aanpak en de kansen voor jouw leerlingen en studenten.  15.15-17.00 uur: (Introductie op) deelsessies, inclusief korte pauze en afsluiting  Ben je op zoek naar inspiratie en goede ideeën als het gaat om het voorbereiden van havisten en vwo-leerlingen op de overstap naar het ho? Doe je graag nieuwe inzichten op om het studiesucces van havisten in het hbo te vergroten? Wil je graag je collega’s van de andere scholen in het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ (online) ontmoeten? Meld je dan aan! Meer informatie over de deelsessies vind je via onderstaande aanmeldknop.  Aanmelden  Je kunt je voor deze online bijeenkomst via onderstaande link aanmelden. De link om deel te nemen aan de bijeenkomst wordt tijdig naar alle aanmelders verzonden.  Aanvullende opmerkingen  Om betrokkenen bij het samenwerkingsverband vo-ho de gelegenheid te bieden het uitgebreide programma te bekijken en achteraf terug te zien, nemen we de bijeenkomst op.   Graag zien we je tegemoet op donderdag 15 oktober!  Hartelijke groeten, ook namens het programmateam,  Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl  www.aansluiting-voho010.nl   
Laat leerlingen inhoudelijk kennis maken met de diverse mogelijkheden binnen het hoger economisch onderwijs!
22-09-2020 | Nieuwscategorie

Laat leerlingen inhoudelijk kennis maken met de diverse mogelijkheden binnen het hoger economisch onderwijs!

De Rotterdamse Business Case (RBC) is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. De leerlingen krijgen door de casus een beter beeld van de verschillende richtingen (en opleidingen) binnen het economische domein, waardoor ze bewuster een studiekeuze kunnen maken. Daarnaast ervaren ze hoe een casus in het hbo is opgezet en welke vaardigheden daarbij nodig zijn.     De RBC: geen woorden maar daden Daadkrachtige opdracht. De RBC is een ‘levensechte’ opdracht waarbij veel van de leerlingen gevraagd wordt. In een korte tijd moet er vanuit verschillende disciplines een adviesrapport geschreven worden. Hierbij maken de leerlingen kennis met de verschillende economische opleidingen enerzijds en anderzijds leren ze verschillende onderdelen van de examenstof van bedrijfseconomie toe te passen in deze businesscase. Daadkrachtige omgeving. Het levert een fysieke kennismaking op met HBO-docenten en studenten op een HBO-instelling. Dit werkt voor leerlingen ook erg motiverend en dit geeft de opdracht echt meer jus dan een gemiddelde PO op het VO! Daadkrachtig resultaat. In een kort tijdsbestek leveren de leerlingen een gedegen adviesrapport op en presenteren ze dat op het HBO. Het competitie-element draagt er mede zorg voor, dat er inhoudelijk goede presentaties geleverd worden.   Quotes van leerlingen die hebben deelgenomen aan de RBC: “Ik vond de consultancymiddag heel erg nuttig voor mezelf, omdat de consultants mij extra informatie over de economische opleidingen hebben verschaft.” “Was echt heel nuttig, omdat je wel wat meer inzage krijgt op hoe het er aan toe gaat op de hogeschool” “De casus heeft mij persoonlijk een heldere beeld weergeven over mijn studiekeuze”   Fietsenfabriek ‘De Fietsende Hollander’ De leerlingen werken op de eigen vo school aan de casus. Ze schrijven een duidelijk en onderbouwd advies voor het management van fietsenfabriek ‘De Fietsende Hollander’: Hoe kan de fietsenfabriek op een succesvolle manier de gekozen optie – elektrische fietsen of de fietsen voor sportieve doeleinden voor jong en oud – op de markt brengen? Om de koppeling met het vervolgonderwijs duidelijk te maken, organiseren de Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam een consultancymiddag. Leerlingen kunnen tijdens deze middag  advies ‘inkopen’ bij studenten van het economisch domein.   Zie de factsheet  voor meer informatie over de Rotterdamse Business case. Een casus voor betere aansluiting met het hbo De casus is ontwikkeld door de Werkgroep Vakinhoudelijke Aansluiting Economie van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Binnen dit samenwerkingsverband worden producten en instrumenten ontwikkeld en uitwisseling geïnitieerd om te werken aan een betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hbo.   Ook deelnemen aan een Rotterdamse business case? Dit najaar gaat de Rotterdam Business Case weer van start. De planning in 2020-2021 is als volgt:                       Consultancymiddag                                                                  Regiofinale Havo 5 - Week 47 (16 t/m 20 nov) of week 48 (23 t/m 27 nov) -  donderdag 28 jan Havo 4 - Week 14 (5 t/m 9 april) of week 15 (12 t/m 16 april)    - donderdag 17 juni ​
Het Rotterdams perspectief op het aansluitprobleem bij de economische opleidingen
14-07-2020 | Nieuwscategorie

Het Rotterdams perspectief op het aansluitprobleem bij de economische opleidingen

De werkgroep ‘vakinhoudelijke aansluiting Economie’ voert een lobby voor bedrijfseconomie. Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen bij economische hbo-opleidingen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. De werkgroep zou het liefst zien dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Afgelopen week is er een interview met de coördinator van de werkgroep verschenen in het blad Teo van de landelijke vereniging van economie docenten. Deel dit artikel gerust. Help ons bij onze lobby voor Bedrijfseconomie!
Promotiefilm Bedrijfseconomie
14-07-2020 | Nieuwscategorie

Promotiefilm Bedrijfseconomie

 Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie zou het liefst zien dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Er is een filmpje ontwikkeld om het belang van het bedrijfseconomie onder de aandacht te brengen van havo 3 leerlingen. In deze animatiefilm leggen we in drie minuten uit wat het vak BE inhoudt en waarom het zinvol is om dit vak te kiezen. Ook komen enkele studenten aan het woord die vertellen over de voordelen die zij hebben ervaren door examen te doen in het vak BE.
Lees hier de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.
03-07-2020 | Nieuwscategorie

Lees hier de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.

Dit is alweer de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het ho in het schooljaar 2019-2020. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2019-2020
03-07-2020 | Nieuwscategorie

Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2019-2020

In deze eindrapportage geven we een terugblik vanuit het samenwerkingsverband vo-ho, en geven de werkgroepen kort aan wat de behaalde resultaten en de uitdagingen zijn waar ze voor staan.
gezocht: vo-collega ter versterking van de werkgroep Economie samenwerkingsverband vo-ho
18-05-2020 | Nieuwscategorie

gezocht: vo-collega ter versterking van de werkgroep Economie samenwerkingsverband vo-ho

We zijn op zoek naar een vo-collega die ervaring heeft met de vakken BE en Economie, bij voorkeur werkzaam is als beleidsmedewerker, teamleider of coördinator en gefaciliteerd wordt vanuit de eigen school.
Nieuwe data 2020-2021
15-05-2020 | Nieuwscategorie

Nieuwe data 2020-2021

Overzicht van de activiteiten van het samenwerkingsverband vo-ho in 2020-2021
Erasmus Universiteit Rotterdam sluit aan bij samenwerkingsverband vo-ho
20-03-2020 | Nieuwscategorie

Erasmus Universiteit Rotterdam sluit aan bij samenwerkingsverband vo-ho

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 maart 2020 13.30-17.15 uur
10-03-2020 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 maart 2020 13.30-17.15 uur

Plan van aanpak 2019-2020
13-12-2019 | Nieuwscategorie

Plan van aanpak 2019-2020

Inclusief ambities voor 2022  
Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 oktober 14.00-17.00 uur
10-10-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 oktober 14.00-17.00 uur

Lunchbijeenkomst schoolleiders 19 september: Vijf jaar 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'
18-09-2019 | Nieuwscategorie

Lunchbijeenkomst schoolleiders 19 september: Vijf jaar 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

Beste collega,   Het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ bestaat in oktober vijf jaar. Tijd voor een feestje en een hernieuwde focus op aansluiting vo-ho voor de komende jaren!   Bepaal eigen visie en ambities vo-ho Tijdens de lunchbijeenkomst op donderdag 19 september 2019 (van 11.00-13.00 uur) bepalen schoolleiders, directeuren, teamleiders en onderwijsmanagers de visie op aansluiting vo-ho en geven ze handen en voeten aan de eigen ambities op thema’s in de aansluiting vo-ho 2019-2022. Wat is belangrijk? Wat is haalbaar? En wat is daarvoor nodig? Ben jij leidinggevende aan een van de vo-scholen of hbo-opleidingen die participeren in het samenwerkingsverband en wil je meepraten en meebeslissen? Kom dan naar deze lunchbijeenkomst.   Programma Het programma ziet er als volgt uit: 10.45 uur: inloop   11.00 uur: opening en welkom René den Ouden - Willem de Kooning Academie  Carla Spek en Ellis Wertenbroek - Samenwerkingsverband vo-ho  Anne de Visch Eybergen (CVO) en Dorothee van der Kammen (Thomas More) - Vo en hbo   11.30 uur: visie op aansluiting vo-ho  In gesprek met collega’s wordt een visie op aansluiting vo-ho vastgesteld en worden de ambities op de aansluitingsthema’s voor de eigen school/opleiding bepaald.   12.55 uur: afsluiting   Aanmelding en locatie Je kunt je aanmelden via deze link. Graag zien we je tegemoet op donderdag 19 september op de volgende locatie: Willem de Kooning Academie, Wijnhaven 61 (‘achterkant’), centrale receptie bij binnenkomst.   Aanvullende informatie Parkeren in de directe omgeving is nagenoeg uitgesloten. Dichtstbijzijnde parkeergarages: Markthal of Red Apple. Openbaar vervoer: voorkant (Blaakzijde) bus 32 en 44; schuin tegenover metrostation Blaak voor trein, metro en verschillende tramlijnen direct van en naar Centraal Station.   Met vriendelijke groet,   Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ in samenwerking met José Hofman (BOOR) en Herma Verbeij (CVO) c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl jose.hofman@stichtingboor.nl en jh.verbeij@cvo.nl www.aansluiting-voho010.nl
Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni  'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Uitnodiging jaarafsluiting ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ donderdag 6 juni 2019 15.15 – 16.30 uur, tevens afscheid van Henrike Knippenberg vanaf 16.30 uur ‘Vier de successen’ – Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’   Op donderdagmiddag 6 juni vieren we graag onder het genot van een hapje en drankje de opbrengsten van dit samenwerkingsjaar met elkaar. Ook nemen we dan afscheid van Henrike Knippenberg, die tot 1 mei de projectleider van het samenwerkingsverband was. We delen kort de bevindingen van de werkgroepen, maar we zijn ook erg benieuwd naar jouw succesverhaal, good practise of gouden tip voor de aansluiting vo-hbo. Wat was jouw succes van dit jaar? Aan welk product of advies heb je dit jaar het meest gehad in je dagelijkse werkpraktijk? Wat heeft de havist of eerstejaars hbo-student nog nodig om een succesvollere overstap te maken? We nodigen je uit om de antwoorden op deze vragen met alle aanwezigen te delen. Programma 15.00 uur           Inloop 15.15 uur           Opening ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ 15.25 uur           Goalsetting Izaak Dekker, beleidsmedewerker en docent bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt in het kader van zijn promotie interventies die gericht zijn op duurzame verhoging van studiesucces en studentenwelzijn. De interventies bestaan uit drie onderdelen waarin eerstejaars studenten hun ideale toekomst visualiseren, concretiseren en vertalen naar hun huidige gedrag. 15.55 uur          Delen opbrengsten samenwerkingsjaar en een doorkijkje naar volgend jaar en goede voorbeelden, gouden tips en succesverhalen ‘op de zeepkist’ 16.30 uur          Napraten onder genot van een hapje en drankje en mogelijkheid tot afscheid nemen van Henrike Knippenberg, projectleider samenwerkingsverband 18.00 uur          Einde Locatie De Machinist, de Sociëteitzaal Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK Rotterdam Aanmelden Meld je aan via deze link   Contactgegevens Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Carla Spek of Ellis Wertenbroek, programmaleiders van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’: mailto:Samenwerkingvo-hbo@hr.nl. Achtergrondinformatie over het samenwerkingsverband en de producten die door de werkgroepen zijn opgeleverd, zijn te vinden via: www.aansluiting-voho010.nl.            
Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam   Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.   Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.   We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren.    Graag tot 5 maart!    
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Welkom Willem de Zwijger
11-02-2019 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.