Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur
21-09-2018

Uitnodiging werkconferentie 11 oktober van 14.00 - 17.00 uur

Op 11 oktober 2018 vindt de werkconferentie "Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho"plaats. 
Tijdens de werkconferentie van 11 oktober zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.

 

Uitnodiging werkconferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’

Donderdag 11 oktober 14.00-17.00 uur

Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam

 

Sinds een paar weken is een nieuwe lichting studenten begonnen aan een hbo-opleiding in Rotterdam. Hebben deze studenten een goede voorbereiding op de havo meegekregen? Geeft het hbo de eerste periode op een juiste manier vorm aan het onderwijs, zodat studenten goed aarden en kansrijk hun studie kunnen oppakken? Ook in het studiejaar 2018-2019 werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.

 

Tijdens de werkconferentie van 11 oktober zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.

 

We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren. 

 

Tijdens deze werkconferentie vindt er na het plenaire deel de workshop ‘Vo-hbo: aan de slag met taal!’ plaats vanuit de werkgroep Nederlands/communicatie. Vo-scholen gaan aan de slag met een of meerdere taalspeerpunten voor de eigen school. Docenten Nederland en teamleiders van de convenantscholen hebben hierover al voor de zomervakantie bericht ontvangen. Let op: afwijkende eindtijd!

 

Graag tot 11 oktober!

 

Programma

14.00 - 14.15 uur

Inloop met koffie en thee

 

14.15 – 14.25 uur

Welkom door de stuurgroep

 

14.25 – 15.50 uur

‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’: nieuwtjes vanuit de samenwerking en de projectgroep, vooruitblik komend jaar

 

15.50 - 15.00 uur

Pauze en verplaatsen naar de workshops

 

15.00- 16.30 (of 17.30 uur)

Workshops:

 

1. Vo-hbo: aan de slag met taal! (deze workshop duurt tot 17.30 uur)

2. Uitwisseling wiskundedocenten rondom verbetering aansluiting havo-hbo

3. Wat draagt de Rotterdamse Business Case bij aan de voorbereiding van havisten op het hbo?

4. Hbo-vaardigheden: samenwerken

5. Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn LOB/SLC?

 

16.30 uur

Borrel

17.30 uur

Lichte maaltijd

(alleen voor deelnemers aan de sessie vo-hbo: aan de slag met taal!)

 

 

Meld je aan!

Je kunt je aanmelden via deze link

Omschrijving workshops

 

  1. Fase 2: Vo-hbo: aan de slag met taal!

Vanaf dit schooljaar gaat fase 2 in van de werkgroep Nederlands/communicatie met de leuze Vo-hbo: aan de slag met taal!. Vo-scholen formuleren een of meerdere taalspeerpunten voor hun eigen school. Samen met collega’s van andere vo-scholen en in verbinding met het hbo gaan ze aan de slag om aan het eind van schooljaar 2018-2019 een concreet taalproduct op te leveren. De speerpunten worden binnen de volgende vijf taalpijlers gekozen: Taalbeleid, Doorlopende leerlijn taalvaardigheid, PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, Inclusief en taalontwikkelend lesgeven en Informatie- en docentenuitwisseling.

 

Voor de zomervakantie zijn alle contactpersonen Nederlands van de vo-scholen en hun teamleider over het bovenstaande benaderd door de werkgroep. Na de eerste fase: Vo-hbo: dat is andere taal! (2016-2018), waarin gekeken is naar de knelpunten in de aansluiting Nederlands/communicatie vo-hbo en waarin mooie aansluitingsdocumenten zijn gepubliceerd, is het tijd voor actie!

 

Tijdens de sessie, die tot 17.30 uur duurt, doen we een ‘taalslag’: we onderzoeken de taalspeerpunten en maken een aanzet voor een plan van aanpak en afspraken. We sluiten deze inspirerende middag af met een lichte maaltijd.

 

Verwacht wordt dat degene die zich aanmeldt voor deze workshop dit schooljaar een bijdrage kan leveren en actief meedoet. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek: e.j.m.wertenbroek@hr.nl.

 

Voor wie: school-/onderwijsleiders, beleidsmakers, taal(beleids)coördinatoren, beleidsadviseurs en docenten die lesgeven in het vo en hbo en allen die geïnteresseerd zijn in het formuleren van een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo.

 

 

  1. Uitwisseling wiskundedocenten rondom verbetering aansluiting havo-hbo

Tijdens deze workshop staat de uitwisseling met docenten wiskunde uit vo en hbo centraal. De workshop wordt als volgt ingevuld: 

  • Terugkoppeling van bevindingen uit de schoolleidersbijeenkomst (met participatie uit vo & hbo) die op 18 september heeft plaatsgevonden,
  • Het delen van de verder binnengekomen informatie vanuit de opleidingen in het technisch domein van de Hogeschool Rotterdam. We bespreken wat hierin opvalt en uit geleerd kan worden c.q. van elkaar overgenomen,
  • We inventariseren wat de wensen en verwachtingen van aanwezigen zijn ten aanzien van de voortgang en dit jaar te behalen resultaten,
  • We wisselen uit wie actief een bijdrage wil leveren aan de verdere bundeling van alle informatie tot een handzaam document/publicatie voor vo en hbo.

 

Voor wie: docenten wiskunde vo, docenten wiskunde en aanverwante vakken hbo

 

  1. Wat draagt de Rotterdamse Business Case bij aan de voorbereiding van havisten op het hbo?

De Rotterdam Business Case is een praktische opdracht, die representatief is voor de propedeusefase in het hbo, waarin verschillende werkvormen aan de orde komen en die helpt om inzicht te krijgen in de verschillende domeinen binnen de economische sector.

Vorig schooljaar hebben 9 scholen de pilot gedraaid en de casus ingezet in het onderwijs. De eerste ervaringen waren positief. Leerlingen vinden het over het algemeen leuk en nuttig. Ook docenten en studenten zijn enthousiast over de casus. Naar aanleiding van alle bevindingen uit de pilotfase is de business case aangepast. Dit jaar gaat de definitieve versie van de Rotterdam Business Case van start!

In deze workshop krijg je meer informatie over het doel, de inhoud en opzet van de Rotterdamse Business case. Verder vertelt een docent M&O over haar ervaringen met de Business case. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan deze ervaringsdeskundige.

Tenslotte gaan we aan de slag met het beoordelen van een adviesrapport aan de hand van het beoordelingsformulier. Op deze manier krijg je inzicht in het mogelijk eindresultaat van de business case en de manier van beoordelen. 

 

Voor wie: docenten M&O/Bedrijfseconomie en/of economie (vo) en docenten uit het economisch domein (hbo)

 

  1. Hbo-vaardigheden: Samenwerken

Op deze eerste werkconferentie  van het nieuwe schooljaar willen we verder gaan met het thema samenwerking. Op 22 mei jl. hebben we hierover met elkaar een zeer inspirerende bijeenkomst gehad en die willen we graag met meer collega's voortzetten.

Hoe leren leerlingen/studenten op jouw school samenwerken? Met wie werken ze samen? Hoe leren ze daarbij van elkaar? En hoe organiseer je dat? Ron Weerheim is uitgenodigd om samen met een student hun ervaringen met samenwerking in het onderwijs delen. Ron Weerheim is coördinator van het honoursonderwijs bij Hogeschool Rotterdam. In dit type onderwijs werken studenten van heel verschillende opleidingen samen aan uitdagende opdrachten uit de praktijk. Met elkaar zullen we ervaringen uitwisselen en afspraken maken over hoe we hier verder mee aan de slag gaan.

Voor wie: schoolleiders, teamleiders en docenten van scholen die actief aan de slag zijn of willen met vaardigheidsontwikkeling

 

  1. Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn LOB/SLC?

In de ambitie om een doorlopende leerlijn LOB/SLC te realiseren tussen het vo en hbo is het LOB-cv ontwikkeld. Dit instrument is nu al even in gebruik. We starten de workshop met het uitwisselen van de stand van zaken, de ervaringen over en weer en inspirerende voorbeelden. Wat gaat goed en wat kan beter?

 

In het tweede deel van de workshop onderzoeken we de mogelijkheden en kansen die we als professionals nog meer zien in het verbeteren en optimalisering van de leerlijn LOB/SLC vo-hbo.

Hoe geef je binnen het vo het LOB-beleid zo vorm dat het goed uitsluit bij eerste 100 dagen in het hbo? En hoe borduurt het hbo hierop verder? Wat is er nodig om dit proces optimaal te laten plaatsvinden? Wat is de rol van de verschillende collega’s binnen vo en hbo? Op welke goede voorbeelden en initiatieven kunnen we voortborduren?

Aan de hand van deze vragen voeren we een gesprek met elkaar en verkennen we wat het samenwerkingsverband inzake dit vraagstuk kan betekenen.

 

Voor wie: decanen en andere betrokkenen bij LOB op het vo, loopbaanbegeleiders, studieloopbaancoaches en andere belangstellenden op het hbo

 

 

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

nadere info volgt nog.  
Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam   Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.   Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.   We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren.    Graag tot 5 maart!    
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Welkom Willem de Zwijger
11-02-2019 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

Willem de Zwijger is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom De Lage Waard
21-09-2018

Welkom De Lage Waard

De Lage Waard  is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen De Lage Waard van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur
18-06-2018

Uitnodiging afsluitende bijeenkomst donderdag 28 juni 2018 15.15 uur – 17.30 uur

'Vier de opbrengsten’ Over niet al te lange tijd staat een nieuwe lichting studenten aan de poorten van de Rotterdamse hbo-instellingen om de volgende stap in hun schoolloopbaan te nemen. Verwachtingsvol en klaar om zich tot professional te ontwikkelen. Wat hebben deze studenten aan voorbereiding op de havo meegekregen? Hoe geeft het hbo de eerste periode vorm aan het onderwijs, zodat studenten goed aarden en kansrijk hun studie kunnen oppakken? En wat is/was jouw rol hierbij?
Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.
05-03-2018

Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.

Op 15 maart vindt de conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho” plaats.  Rondom het thema “Leren van en met elkaar’ hebben we een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.  
Welkom Montessori Lyceum Rotterdam
25-01-2018

Welkom Montessori Lyceum Rotterdam

Montessori Lyceum Rotterdam is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Van harte welkom en we zien uit naar een fijne samenwerking!
Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’
25-01-2018

Publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’

In januari 2018 is de publicatie ‘Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid!’ (Van den Heuij et. al.) verschenen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.  
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
Conferentie 16 november 2017
20-11-2017

Conferentie 16 november 2017

De havist in de overstap naar het hbo: hoe zorgen we er als onderwijscollega’s voordat dit zo soepel mogelijk verloopt? En dat havisten succesvol zijn in hun vervolgopleiding? Dat zijn overkoepelende vragen die centraal staan tijdens de conferenties die vanuit het samenwerkingsverband georganiseerd worden. Op 16 november jl. ontmoetten zo’n 125 collega’s vanuit het voortgezet onderwijs en de vier Rotterdamse hogescholen elkaar bij Hogeschool Inholland om vanuit hun eigen vakgebied na te denken over het verbeteren van de aansluiting.  
Plan van aanpak 2017-2018
13-11-2017

Plan van aanpak 2017-2018

Het plan van aanpak 2017-2018 is op 26 oktober vastgesteld door de stuurgroep. Je kunt hier lezen wat onze plannen voor dit jaar zijn en hoe we dat willen organiseren.
Conferentie 16 november 2017
26-10-2017

Conferentie 16 november 2017

Op 10 november 2016 tekenden we in de Rotterdamse regio het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van de havo naar het hbo.  Maar de samenwerking  gaat uiteraard ook dit studiejaar door. Na een vruchtbare schoolleider- en teamleiderbijeenkomst op 19 september, hebben we voor 16 november een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.
Welkom OSG Hugo de Groot
07-11-2017

Welkom OSG Hugo de Groot

OSG Hugo de Groot is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Hugo de Groot van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Agenda 2017-2018
17-08-2017

Agenda 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017, 14.00 – 17.00 uur Startbijeenkomst schoolleiders, teamleiders en onderwijsmanagers Donderdag 16 november 2017, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ Donderdag 15 maart 2018, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'
09-05-2017

Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo'

Op 29 juni was de jaarafsluiting voor het samenwerkingsverband, met een terugblik op het afgelopen schooljaar. Ron Bormans, voorzitter van de stuurgroep 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo' opende de middag met een dankwoord voor iedereen die het afgelopen jaar een actieve rol binnen de samenwerking heeft gespeeld. Hij ging in op het belang van de samenwerking in deze aansluitproblematiek bij de overgang van havo naar hbo. Een overgang die logisch zou moeten zijn, gezien het feit dat de havo puur voorbereidend is op het hbo. Vervolgens kregen aanwezigen een overzicht van de resultaten het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aanpak voor het komend jaar. In deelsessies gingen vakgenoten verder in gesprek met elkaar over onder andere taalontwikkelend lesgeven, het LOB-cv (loopbaanoriëntatie en studiekeuze) of de noodzaak om meer aandacht te besteden aan vaardigheden op de havo. Klik hier voor de presentatie van het plenaire gedeelte.
Conferentie 13 april
30-03-2017

Conferentie 13 april

Op donderdag 13 april kwamen collega's uit de regio bijeen voor een conferentie vol met inspiratie en informatie over aansluiting havo-hbo. Na een algemene update vanuit de projectleiders van de diverse deelthema's konden zij kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties.
LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo
09-05-2017

LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-hbo

Rotterdam – 7 april 2017: Een derde van de totale havo-instroom van de Rotterdamse hbo-instellingen valt uit of switcht van opleiding. Daarmee gaat veel talent, tijd en geld verloren en met de komst van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat ook financieel nadelig voor de student. Maar wat kunnen LMC scholen doen om vo leerlingen een succesvolle en soepele overstap naar het HBO te laten maken en het uitval terug te dringen? Binnen het Rotterdamse programma ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ zijn bestuurders, directeuren, decanen en docenten op een speelse manier in gesprek gegaan door middel van een World Café meeting.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.