Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.

Voor veel havo-scholieren is de overgang naar een vervolgopleiding in het hbo groot. In de regio Rotterdam valt ruim eenderde van de havisten tijdens het eerste jaar van hun hbo-studie uit of wisselt na het eerste jaar van opleiding. Het convenant is het ‘Rotterdamse’ antwoord op de oproep van het Ministerie van OCW, de VO-Raad en de Vereniging Hogescholen om regionale afstemming en samenwerking tussen de vo-scholen en hogescholen te versterken. Het doel is om de overgang van leerlingen naar het hbo te verbeteren en daarmee hun kans op studiesucces te vergroten.

Het convenant onderstreept het belang van regionale samenwerking. Daarin zijn afspraken vastgelegd over activiteiten die gezamenlijk worden ontwikkeld op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), training van hbo-vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting (Nederlands, Wiskunde en Economie). Ook worden er activiteiten ontwikkeld om de doorstroom te monitoren, zodat het voor vo-scholen meer inzichtelijk is hoe het hun oud-leerlingen in het hbo vergaat. Voor elk thema is een werkgroep opgericht die onderzoekt welke activiteiten er nodig zijn en aanbevelingen doet voor verbetering.

Een goed voorbeeld is de ingebruikname van het LOB-cv, een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo. Of de aanbeveling om het profielwerkstuk te gebruiken voor het oefenen van hbo-vaardigheden. Veel scholen hebben die aanbeveling overgenomen.

Bijna elke vo-school met een havo/vwo-afdeling in de regio Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden heeft het convenant getekend. De Rotterdamse hogescholen zijn Hogeschool Inholland, Thomas More Hogeschool, Codarts en Hogeschool Rotterdam.

 

Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.