Vraaggesprek met panelleden uit het vo en ho over aansluiting vo-ho
16-11-2022

Vraaggesprek met panelleden uit het vo en ho over aansluiting vo-ho

In het panelgesprek bij de schoolleiders-/managers bijeenkomst vo-ho van 13 september 2022 vertelden leidinggevenden uit vo en ho over hun visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren. Zij gaven inzage in wat er inmiddels binnen de school/opleiding is gerealiseerd.

 

Bekijk hier het filmpje voor een impressie. 

Uitnodiging Schoolleiders-/managersbijeenkomst 12 september samenwerkingsverband vo-ho
11-07-2023 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Schoolleiders-/managersbijeenkomst 12 september samenwerkingsverband vo-ho

Waarom moeilijk doen als het samen kan?   Hoe geven we vorm aan de doorlopende lijn vaardigheden vo-ho binnen onze school/instelling? Hoe motiveren we onze leerlingen in de bovenbouw? Welke invulling geven we samen aan het praktijkgerichte programma havo? Hoe sluiten we het onderwijs beter aan op het vervolg-/toeleverend onderwijs? Dit zijn voorbeelden van vragen die onderzocht zijn en worden binnen een experiment in de WERKplaats Aansluiting vo-ho en die genoeg aanleiding geven om met elkaar het gesprek over aan te gaan.  We nodigen u van harte uit voor de jaarlijks terugkerende online schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho op dinsdag 12 september (van 16.00-17.00 uur). Uw school/instelling maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband vo-ho. Bent u een schoolleider, directeur, teamleider of (onderwijs)manager uit het voortgezet of hoger onderwijs en wilt u horen hoe schoolleiders/onderwijsmanagers concreet invulling geven aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren? Bezoek dan deze bijeenkomst!    Met de WERKplaats Aansluiting vo-ho biedt het samenwerkingsverband scholen en opleidingen de mogelijkheid om in gezamenlijkheid en gefaciliteerd te werken aan het verbeteren van de aansluiting vo-ho. De vo-koepels CVO, BOOR en LMC alsook de hogeronderwijsinstellingen in Rotterdam zorgen voor financieel draagvlak. Graag delen we met u de resultaten van de experimenten in de eerste twee rondes van de WERKplaats en kijken we vooruit naar ronde drie (september 2023) en vier (januari 2024).  
Terugblik op de conferentie vo-ho op 8 juni 2023
11-07-2023 | Nieuwscategorie

Terugblik op de conferentie vo-ho op 8 juni 2023

Op 8 juni vond de tweede conferentie van dit school-/studiejaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Deze keer was het thema: vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust.
Conferentie vo-ho 8 juni 2023: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
04-07-2023 | Nieuwscategorie

Conferentie vo-ho 8 juni 2023: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

De tweede conferentie van dit school-/studiejaar vond op 8 juni jl. plaats. Monique de Bruijn-Smolders, hogeschool hoofddocent/research lecturer Hogeschool Rotterdam en Marieke Meeuwisse, universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam gaven inzicht in welke vaardigheden van belang zijn voor een soepele transitie van voortgezet naar hoger onderwijs en binnen het hoger onderwijs. Een docentenpanel werd bevraagd over de aandacht voor vaardigheden in het onderwijs en deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vaardigheden in relatie tot wiskunde, taalvaardigheid, studiekeuze en profielwerkstuk. In de video krijg je een impressie.
Juni. Docenten DevelsteinCollege aan het woord over hun experiment rond motivatie: 'Ze willen docenten die actief voor de klas staan'
30-06-2023 | Nieuwscategorie

Juni. Docenten DevelsteinCollege aan het woord over hun experiment rond motivatie: 'Ze willen docenten die actief voor de klas staan'

Arjan Bijleveld, Mathilde Kiers en Willem Euser voeren met het team een experiment uit op het DevelsteinCollege in Zwijndrecht om de motivatie van vwo-leerlingen te versterken. ‘Alleen al omdat we hier aandacht aan geven, voelen leerlingen zich meer gezien.’
Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2023-2024
26-06-2023 | Nieuwscategorie

Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2023-2024

Ook in 2023-2024 gaan we door met onze bijeenkomsten en conferenties. Noteer alvast de volgende data:  Dinsdag 12 september: schoolleiders-/managersbijeenkomst  - online  Donderdag 2 november: conferentie - fysiek   Dinsdag 26 maart: conferentie - fysiek  Graag  tot ziens!   Hartelijke groeten,   ook namens het programmateam,    Carla Spek en Ellis Wertenbroek,    programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’:   c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl .   www.aansluiting-voho010.nl  
Mei. Vo-docenten Farelcollege aan het woord over hun experiment in de WERKplaats vo-ho: ‘We willen dat het profielwerkstuk behapbaar wordt’
31-05-2023 | Nieuwscategorie

Mei. Vo-docenten Farelcollege aan het woord over hun experiment in de WERKplaats vo-ho: ‘We willen dat het profielwerkstuk behapbaar wordt’

Vol enthousiasme neemt het Farelcollege in Ridderkerk deel aan het voorgekookte experiment PWS (profielwerkstuk) van de WERKplaats aansluiting vo-ho van het Samenwerkingsverband vo-ho. Ze willen het profielwerkstuk zowel voor docenten als leerlingen behapbaarder maken en tegelijkertijd de kwaliteit verhogen.
April. Vo-afdelingsleider over het praktijkgericht programma (HavoP): ‘Een deel van de leerlingen wordt een stuk gelukkiger’
26-04-2023 | Nieuwscategorie

April. Vo-afdelingsleider over het praktijkgericht programma (HavoP): ‘Een deel van de leerlingen wordt een stuk gelukkiger’

Portus Groene Hart in Barendrecht biedt komend schooljaar een praktijkgericht programma technologie aan voor havo-leerlingen. Albert Boschma (afdelingsleider havo/vwo en 3havo) vertelt over de totstandkoming.
Uitnodiging: 8 juni conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
20-04-2023 | Nieuwscategorie

Uitnodiging: 8 juni conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

Op 8 juni vindt van 14.00-17.00 uur de tweede conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer op locatie Posthumalaan 90 van Hogeschool Inholland met als thema: Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust.  
Voorgekookt experiment Loopbaanontwikkeling en -begeleiding WERKplaats Aansluiting vo-ho
14-04-2023 | Nieuwscategorie

Voorgekookt experiment Loopbaanontwikkeling en -begeleiding WERKplaats Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho continueert het school-/studiejaar de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 
Nieuwe ronde voorgekookte experimenten taalvaardigheid WERKPLAATS Aansluiting vo-ho
14-04-2023 | Nieuwscategorie

Nieuwe ronde voorgekookte experimenten taalvaardigheid WERKPLAATS Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho continueert het school-/studiejaar de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 
Nieuwe ronde voorgekookte experimenten PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden
14-04-2023 | Nieuwscategorie

Nieuwe ronde voorgekookte experimenten PWS-doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden

Het samenwerkingsverband vo-ho continueert in het school-/studiejaar 2023-2024 de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 
Nieuwe ronde voorgekookte experimenten Ho-vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho
14-04-2023 | Nieuwscategorie

Nieuwe ronde voorgekookte experimenten Ho-vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho continueert in school-/studiejaar 2023-2024 de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 
Nieuwe ronde vrije experimenten WERKplaats Aansluiting vo-ho
14-04-2023 | Nieuwscategorie

Nieuwe ronde vrije experimenten WERKplaats Aansluiting vo-ho

Ben je op zoek naar een manier om je onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo?  In de WERKplaats Aansluiting vo-ho kunnen collega’s gefaciliteerd werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instelling krijgen. 
Save the date: 8 juni conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
13-04-2023 | Nieuwscategorie

Save the date: 8 juni conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

Op 8 juni vindt van 14.00-17.00 uur de tweede conferentie van dit studiejaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer op locatie Posthumalaan 90 van Hogeschool Inholland met als thema: Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust. Tijdens de conferentie plaatsen we Ho-vaardigheden in de schijnwerper.  
Maart. Projectleider Heel Rotterdam Leest over leesplezier: ‘Leesplezier bevorderen kan heel simpel zijn’
06-04-2023 | Nieuwscategorie

Maart. Projectleider Heel Rotterdam Leest over leesplezier: ‘Leesplezier bevorderen kan heel simpel zijn’

“Moedig jongeren aan om te lezen wat ze zelf interessant vinden”, zegt Laura Hanemaaijer. Als projectleider van Heel Rotterdam Leest zet ze zich in om het leesplezier bij jongeren aan te wakkeren.
GEANNULEERD 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
22-03-2023 | Nieuwscategorie

GEANNULEERD 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

Wegens persoonlijke omstandigheden van een lid van het programmateam voelen wij ons genoodzaakt de conferentie van dinsdag 28 maart te annuleren. Wij verschuiven de conferentie naar een later moment en sturen je opnieuw een uitnodiging.   
Februari. Docenten vo en ho aan het woord over Taalontwikkelend lesgeven: 'Maak het taalbeleid van iedereen'
09-03-2023 | Nieuwscategorie

Februari. Docenten vo en ho aan het woord over Taalontwikkelend lesgeven: 'Maak het taalbeleid van iedereen'

Maak Taalontwikkelend Lesgeven (TOL) praktisch uitvoerbaar en laagdrempelig. Het Einstein Lyceum ging met deze tips aan de slag. Workshopleiders Kim van Haperen en Marina Admiraal en docent Manon Oosterhof vertellen over de opbrengsten.  
Uitnodiging: 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
23-02-2023 | Nieuwscategorie

Uitnodiging: 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

De conferentie is geannuleerd. Wij verschuiven de conferentie naar een later moment en sturen je opnieuw een uitnodiging.  Op 28 maart vindt van 14.00-17.00 uur de tweede conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer op locatie Posthumalaan 90 van Hogeschool Inholland met als thema: Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust.  
Save the date: 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust
16-02-2023 | Nieuwscategorie

Save the date: 28 maart conferentie Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust

Op 28 maart vindt van 14.00-17.00 uur de tweede conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer op locatie Posthumalaan 90 van Hogeschool Inholland met als thema: Vo-ho: Van vaardigheden bewust, leerlingen en studenten beter toegerust. Tijdens de conferentie plaatsen we Ho-vaardigheden in de schijnwerper.  
Januari. Hoger onderwijs aan het woord over profielkeuzes:  ‘Twijfel tussen wiskunde A of B? Kies vooral wat bij jou past’
25-01-2023 | Nieuwscategorie

Januari. Hoger onderwijs aan het woord over profielkeuzes: ‘Twijfel tussen wiskunde A of B? Kies vooral wat bij jou past’

Wat is de relatie tussen de profielkeuze op het VWO en het studiesucces in het eerste jaar op de universiteit? De Erasmus Universiteit Rotterdam en The Next School zochten het uit. ‘Kies geen profiel met wiskunde B als dat te hoog gegrepen is.’
December.  Loopbaanadviseur WO  aan het woord: ‘Begin niet bij mogelijke studies, maar bij jezelf’
16-12-2022 | Nieuwscategorie

December. Loopbaanadviseur WO aan het woord: ‘Begin niet bij mogelijke studies, maar bij jezelf’

Loopbaanadviseur Mervyn Nankoe van de Erasmus Universiteit Rotterdam rekent graag af met keuzestress over een studie of vervolgstap. “Let niet alleen op de buitenwereld, ga eerst te rade bij jezelf.”
Terugblik conferentie vo-ho 10 november: onderzoeksvaardigheden op tafel
15-12-2022 | Nieuwscategorie

Terugblik conferentie vo-ho 10 november: onderzoeksvaardigheden op tafel

Met deze terugblik geven we een weergave en delen we het materiaal en de opbrengsten van de conferentie op 10 november jl. in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Deze keer was het thema: Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel en werd ‘de doorlopende lijn onderzoeksvaardigheden van vo naar ho’ in de schijnwerper geplaatst. Het profielwerkstuk (PWS) en het daarbij behorende onderzoek is de brug om de verbinding te maken met onderzoek in projecten en afstudeeropdrachten in het ho.   
November. Collega’s Expertisepunt LOB en ho aan het woord: ‘Prikkel leerlingen, zodat ze eigen keuzes kunnen maken’
30-11-2022 | Nieuwscategorie

November. Collega’s Expertisepunt LOB en ho aan het woord: ‘Prikkel leerlingen, zodat ze eigen keuzes kunnen maken’

De gloednieuwe module Coachende vaardigheden in het Loopbaangesprek helpt mentoren om leerlingen en studenten te begeleiden bij studiekeuzes. “Geef geen advies, maar leer ze hoe ze keuzes maken.”
Voorgekookte experimenten taalvaardigheid WERKplaats aansluiting vo-ho
29-11-2022 | Nieuwscategorie

Voorgekookte experimenten taalvaardigheid WERKplaats aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho is in het najaar van 2022 gestart met de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. 
Hoe geeft het Wartburg College vorm aan aansluiting vo-ho?
16-11-2022 | Nieuwscategorie

Hoe geeft het Wartburg College vorm aan aansluiting vo-ho?

Richard Toes, bestuursvoorzitter van het Wartburg College, gaf tijdens de schoolleiders-/managers bijeenkomst vo-ho van 13 september 2022 inzage hoe de school vormgeeft aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren.
Oktober. Vo-teamleider aan het woord: ‘Elke keuze die de leerling nu maakt is de goede’
31-10-2022 | Nieuwscategorie

Oktober. Vo-teamleider aan het woord: ‘Elke keuze die de leerling nu maakt is de goede’

Verkeerde studiekeuzes? Nee, eerder een gegeven dat bij het gedrag van studenten hoort, vindt Koendert Boone van Dalton Lyceum Barendrecht. ‘Elke keuze die de leerling nu maakt is de goede.’
Uitnodiging: 10 november conferentie    Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel
17-10-2022 | Nieuwscategorie

Uitnodiging: 10 november conferentie Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel

Op 10 november vindt van 14.00-17.00 uur de eerste conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer een fysieke bijeenkomst op locatie Museumpark, ruimte H11.043 (hoogbouw) van Hogeschool Rotterdam met als thema: Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel.  Tijdens de conferentie plaatsen we ‘de doorlopende lijn onderzoeksvaardigheden van vo naar ho’ in de schijnwerper. In het vo krijgt die vorm binnen het profielwerkstuk (PWS), in het ho vindt er onderzoek plaatst binnen diverse vakken en tijdens de scriptie.  
September. Programmamanagers samenwerkingsverband vo-ho blikken vooruit: ‘Leerlingen en studenten moeten verbeteringen gaan merken in de klas’
30-09-2022 | Nieuwscategorie

September. Programmamanagers samenwerkingsverband vo-ho blikken vooruit: ‘Leerlingen en studenten moeten verbeteringen gaan merken in de klas’

Nog meer ‘samen’ én zichtbare verbeteringen voor leerlingen en studenten. Dat zijn de ambities van het samenwerkingsverband vo-ho voor de komende twee jaar, vertellen programmamamanagers Carla Spek en Ellis Wertenbroek.
Save the date: 10 november conferentie Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel
30-09-2022 | Nieuwscategorie

Save the date: 10 november conferentie Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel

Op 10 november vindt van 14.00-17.00 uur de eerste conferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Dit keer een fysieke bijeenkomst op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam met als thema: Vo-ho: onderzoeksvaardigheden op tafel. 
Lees hier de zesde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.
14-09-2022 | Nieuwscategorie

Lees hier de zesde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.

Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het ho in het schooljaar 2021-2022. Opnieuw laten de werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-ho in de regio Rijnmond/Drechtsteden.  Open HIER het digitale magazine.
Voorgekookte experimenten Ho-vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho
09-09-2022 | Nieuwscategorie

Voorgekookte experimenten Ho-vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho start in het najaar van 2022 met de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. De WERKplaats Aansluiting vo-ho wordt de komende jaren vanuit de Extra middelen 2022-2025 binnen het samenwerkingsverband vo-ho gefinancierd. De Rotterdamse ho-instellingen (Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool) en de vo-koepels (BOOR, CVO, LMC) dragen zorg voor dit budget. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. Vanuit de Extra middelen worden nog meer interventies gefinancierd, zoals het digitaal platform.     
Augustus. Hbo-docent aan het woord over studiesucces: ‘De enige weg naar studiesucces is inzet tonen’
29-08-2022 | Nieuwscategorie

Augustus. Hbo-docent aan het woord over studiesucces: ‘De enige weg naar studiesucces is inzet tonen’

Zonder inzet redden studenten het niet op het hbo. Het onderwijs moet daarom veel werk maken van goede studievaardigheden. Jean-Marie Molina van Hogeschool Rotterdam deelt haar uitgesproken visie op studiesucces.
Voorgekookte experimenten vo-ho profielwerkstuk-doorlopende lijn (onderzoeks)vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho
25-08-2022 | Nieuwscategorie

Voorgekookte experimenten vo-ho profielwerkstuk-doorlopende lijn (onderzoeks)vaardigheden WERKplaats Aansluiting vo-ho

Het samenwerkingsverband vo-ho start in het najaar van 2022 met de WERKplaats Aansluiting vo-ho, waarbij scholen en opleidingen in de regio Rijnmond in gezamenlijkheid gefaciliteerd aan innovatieve ontwikkelingen kunnen werken die een duurzame plek binnen de instellingen krijgen. Scholen en instellingen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband vo-ho kunnen gebruik maken van de producten, kennis en ervaringen die opgedaan zijn binnen het experiment om zo de aansluiting vo-ho op hun eigen school of opleiding te verbeteren. De WERKplaats Aansluiting vo-ho wordt de komende jaren vanuit de Extra middelen 2022-2025 binnen het samenwerkingsverband vo-ho gefinancierd. De Rotterdamse ho-instellingen (Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool) en de vo-koepels (BOOR, CVO, LMC) dragen zorg voor dit budget.  
Uitnodiging Schoolleiders-/managersbijeenkomst 13 september - samenwerkingsverband vo-ho
11-07-2022 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Schoolleiders-/managersbijeenkomst 13 september - samenwerkingsverband vo-ho

De impact van corona op leerlingen en studenten maakt het verbeteren van de overgang van vo naar ho nog urgenter. Voor regionale samenwerking en het vergroten van het studiesucces in de doorstroom vo-ho zijn dan ook extra middelen beschikbaar vanuit de overheid. Genoeg aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan. We nodigen je van harte uit voor de jaarlijks terugkerende online schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho op dinsdag 13 september (van 16.00-17.00 uur). Ben jij een schoolleider, directeur, teamleider of (onderwijs)manager uit het voortgezet of hoger onderwijs en wil jij horen hoe schoolleiders/onderwijsmanagers concreet invulling geven aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren? Bezoek dan deze bijeenkomst. 
Terugblik Inspiratiebijeenkomst vo-ho 2 juni 2022
04-07-2022 | Nieuwscategorie

Terugblik Inspiratiebijeenkomst vo-ho 2 juni 2022

Met deze terugblik delen we het materiaal en de opbrengsten van de Inspiratiebijeenkomst op 2 juni  jl. in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Good practices in de aansluiting vo-ho stonden tijdens deze bijeenkomst centraal. Hieronder vind je de presentaties van de zes inspirerende deelsessies. Wij versturen deze terugblik naar alle contactpersonen binnen het vo-ho netwerk. Voel je vrij deze te delen met je collega’s.
Juni. Vo-docenten aan het woord over academische vaardigheden: ‘Leerlingen zien ineens dat vaardigheden nuttig zijn’
23-06-2022 | Nieuwscategorie

Juni. Vo-docenten aan het woord over academische vaardigheden: ‘Leerlingen zien ineens dat vaardigheden nuttig zijn’

Het vak Academische Vaardigheden van het Schoonhovens College heeft de status als examenvak verworven. Vakdocenten Liesbeth Dirks en Justin Peters zijn enthousiast over de opbrengsten. “Leerlingen zien ineens dat vaardigheden nuttig zijn.”
Save the date: Schoolleiders-/managersbijeenkomst 13 september
17-06-2022 | Nieuwscategorie

Save the date: Schoolleiders-/managersbijeenkomst 13 september

De impact van corona op leerlingen en studenten maakt het verbeteren van de overgang van vo naar ho nog urgenter. Voor regionale samenwerking en het vergroten van het studiesucces in de doorstroom vo-ho zijn dan ook extra middelen beschikbaar vanuit de overheid. Genoeg aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan.   
Vrije experimenten binnen WERKplaats Aansluiting vo-ho
10-06-2022 | Nieuwscategorie

Vrije experimenten binnen WERKplaats Aansluiting vo-ho

Ben je op zoek naar een manier om je onderwijs beter te laten aansluiten op het hoger onderwijs: van vo naar ho of juist andersom: van ho naar vo?  In de WERKplaats Aansluiting vo-ho kunnen collega’s gefaciliteerd werken aan innovatieve ontwikkelingen die een duurzame plek binnen de instelling krijgen. 
Mei. Vo-docent aan het woord over taalbeleid: ‘Logisch om taalvaardigheid op nummer 1 te zetten’
31-05-2022 | Nieuwscategorie

Mei. Vo-docent aan het woord over taalbeleid: ‘Logisch om taalvaardigheid op nummer 1 te zetten’

Taalvaardigheid en bevlogenheid gaan hand in hand, vindt docent John Legerstee van het Montfort College in Rotterdam. Hij laat zijn leerlingen zelf een dagboek bijhouden in de klas. Dat raakt ze.
Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2022-2023
30-05-2022 | Nieuwscategorie

Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2022-2023

Natuurlijk gaan we in 2022-2023 door met onze conferenties en bijeenkomsten. Noteer alvast de volgende data:  Dinsdag 13 september: schoolleiders-/managersbijeenkomst  - online  Donderdag 10 november: conferentie - fysiek   Dinsdag 28 maart: conferentie - fysiek  Graag zien we je tegemoet op 2 juni!   Hartelijke groeten,   ook namens het programmateam,    Carla Spek en Ellis Wertenbroek,    programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’:   c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl .   www.aansluiting-voho010.nl  
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 2 juni samenwerkingsverband vo-ho
17-05-2022 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 2 juni samenwerkingsverband vo-ho

Graag nodigen we je uit voor de Inspiratiebijeenkomst op donderdagmiddag 2 juni in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ met als thema: ‘Aansluiten in de praktijk’. Het studiejaar sluiten we met deze bijeenkomst af en dat doen we graag met jou in een fysieke setting bij Hogeschool Inholland. Graag deze uitnodiging verspreiden binnen je instelling. 
April. Vo en hbo aan het woord: leerlijn onderzoeksvaardigheden professioneel aanpakken
19-04-2022 | Nieuwscategorie

April. Vo en hbo aan het woord: leerlijn onderzoeksvaardigheden professioneel aanpakken

Hoe krijg je de onderzoeksvaardigheden en daarmee ook het profielwerkstuk naar een hoger niveau? Het Wolfert Lyceum ontwikkelt hiervoor een onderzoekslijn van klas 2 havo/vwo naar het laatste schooljaar. De opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam bouwt hier graag op voort.
Terugblik conferentie samenwerkingsverband vo-ho op 8 maart 2022
06-04-2022 | Nieuwscategorie

Terugblik conferentie samenwerkingsverband vo-ho op 8 maart 2022

Met deze terugblik delen we het materiaal en de opbrengsten van de online werkconferentie op 8 maart jl. in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Wij versturen deze terugblik naar alle contactpersonen binnen het vo-ho netwerk. Deel deze met je collega’s. De werkconferentie bood een afwisselend programma. In het plenaire deel gaf Eveline Crone een inspirerende lezing over het puberende brein en de effecten van Corona op de ontwikkeling van jongeren. Daarna konden de deelnemers kiezen uit vijf deelsessies.   Hieronder vind je de link naar de video-opname van Eveline Crone en alle presentaties en materiaal van de deelsessies. Graag tot ziens bij de inspiratiebijeenkomst op 2 juni! Van 15.00-17.00 uur. Noteer alvast deze datum in je agenda.   Wil je meer informatie? Mail ons via: samenwerkingvo-ho@hr.nl, dan nemen we contact met je op.   Met vriendelijke groet, namens het samenwerkingsverband vo-ho, Ellis Wertenbroek en Carla Spek programmaleiders www.aansluiting-voho010.nl
Maart. Hoger onderwijs aan het woord over de doorstroommonitor: 'Doorstroomcijfers helpen om instroom en uitval beter te begrijpen'
27-03-2022 | Nieuwscategorie

Maart. Hoger onderwijs aan het woord over de doorstroommonitor: 'Doorstroomcijfers helpen om instroom en uitval beter te begrijpen'

De doorstroommonitor van het Samenwerkingsverband vo-ho laat geen succesvolle knoppen zien om de aansluiting direct te verbeteren. Wel helpt de monitor om instroom, keuzegedrag en uitval beter te doorgronden.
Het puberbrein door de ogen van pubers – Eveline Crone
22-03-2022 | Nieuwscategorie

Het puberbrein door de ogen van pubers – Eveline Crone

Tijdens de werkconferentie van 8 maart jl. ging Eveline Crone in haar lezing onder andere in op de effecten van Corona op de ontwikkeling van jongeren en de rol van het puberbrein in de transitie naar het hoger onderwijs. Eveline Crone is hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de Maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Bekende boeken van haar zijn: 'Het puberende brein' en 'Het sociale brein van de puber'. . 
Leerdoelenlijn LOB - klas 1 vo t/m jaar 1 ho (incl. rubrics) nu beschikbaar
11-03-2022 | Nieuwscategorie

Leerdoelenlijn LOB - klas 1 vo t/m jaar 1 ho (incl. rubrics) nu beschikbaar

De (gratis) Leerdoelenlijn LOB van klas 1 vo t/m jaar 1 ho, inclusief rubrics mag er zijn. Weer een mooi product van het samenwerkingsverband vo-ho. Met dit instrument kun je je eigen LOB-programma ordenen met als doel leerlingen een sterke en optimale studiekeuzebegeleiding te geven voor, door en na de poort. Met z’n allen proberen we ervoor te zorgen dat iedere leerling/student bewust het keuzeproces volgt en de juiste plek weet te vinden. De volgende stap is de leerdoelenlijn aanvullen met concreet materiaal en good practices vanuit het vo en ho.
Rotterdams Vaardighedenraamwerk vo-ho (incl. rubrics) nu beschikbaar
11-03-2022 | Nieuwscategorie

Rotterdams Vaardighedenraamwerk vo-ho (incl. rubrics) nu beschikbaar

Het Rotterdamse Vaardighedenraamwerk vo-ho is vanaf nu voor iedereen (gratis) beschikbaar. Meer dan een jaar is er hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle (deel)vaardigheden (persoonlijke, sociale en studievaardigheden) incl. rubrics en biedt docenten een leerlijn voor havo en vwo klas 1 t/m 5/6. 
Uitnodiging werkconferentie vo-ho thema: "Aansluiten in de praktijk"  8 maart (gratis) (online) 14.30 -17.00 uur
14-02-2022 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie vo-ho thema: "Aansluiten in de praktijk" 8 maart (gratis) (online) 14.30 -17.00 uur

Structurele aandacht voor aansluiting vo-ho is heel belangrijk, zeker in coronatijd. Op 8 maart vindt de (gratis) (online) werkconferentie vo-ho plaats in het kader van het  Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Graag nodigen we je uit om deze conferentie met als thema:  ‘Aansluiten in de praktijk’ bij te wonen. Ben je op zoek naar inspiratie en goede ideeën als het gaat om het voorbereiden van havisten en vwo-leerlingen op de overstap naar het ho? Wil je graag je collega’s van andere middelbare scholen en hogeronderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband vo-ho ontmoeten? Meld je dan aan!  
Februari. Mentor en coach aan het woord over coachende gesprekken: 'Hoe je mét de leerling en niet tegen de leerling praat'
14-02-2022 | Nieuwscategorie

Februari. Mentor en coach aan het woord over coachende gesprekken: 'Hoe je mét de leerling en niet tegen de leerling praat'

Hoe stimuleer je leerlingen om hun blikveld te verruimen? Marthe Poot en Ingeborg Malais voeren betekenisvolle gesprekken met leerlingen om ze te laten nadenken over profielen en studiekeuzes.
Januari 2022 - Werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie in stand-by modus
18-01-2022 | Nieuwscategorie

Januari 2022 - Werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie in stand-by modus

De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie wordt omgezet in een werkgroep ‘in stand-by modus’. Mariska Oudwater, coördinator van de werkgroep, legt uit waarom dit passend is.
December. Vo- en hbo-docent aan het woord over wiskunde: ‘Je wordt pas goed in wiskunde als je wiskunde doet’
22-12-2021 | Nieuwscategorie

December. Vo- en hbo-docent aan het woord over wiskunde: ‘Je wordt pas goed in wiskunde als je wiskunde doet’

Online wiskunde-opgaven die meetellen voor het examencijfer: daarmee behalen eerstejaars studenten werktuigbouwkunde veel betere resultaten dan voorheen. Veel trainen is dé sleutel tot studiesucces op vo en ho.
December. Vo- en hbo-docent aan het woord over Taalontwikkelend Lesgeven: 'Doelbewust lesgeven in je eigen vaktaal'
20-12-2021 | Nieuwscategorie

December. Vo- en hbo-docent aan het woord over Taalontwikkelend Lesgeven: 'Doelbewust lesgeven in je eigen vaktaal'

Taalontwikkelend Lesgeven (TOL), iedere vakdocent kan hiermee de resultaten drastisch verhogen. Het is vooral een kwestie van taalbewust doceren, want als vakdocent geef je al les in vaktaal. 
Terugblik conferenties samenwerkingsverband vo-ho september en oktober 2021
03-12-2021 | Nieuwscategorie

Terugblik conferenties samenwerkingsverband vo-ho september en oktober 2021

Met deze tussentijdse terugblik delen we het materiaal en de opbrengsten van de online bijeenkomsten tot nog toe in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Op 14 september vond de schoolleiders-/managersbijeenkomst plaats en op 14 oktober de werkconferentie. Het jaar 2021-2022 met het thema ‘Aansluiten in de praktijk´ is wat ons betreft goed gestart.
Plan van aanpak 2021-2022
02-12-2021 | Nieuwscategorie

Plan van aanpak 2021-2022

Het Plan van Aanpak 2021-2022 van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een een betere aansluiting vo-ho’ is verschenen.  Ook voor dit studiejaar leggen we de lat weer hoog. Collega’s uit het vo en ho werken samen aan het verwezenlijken van de doelstellingen.   
November. Vo-docent en scholier aan het woord:  ‘Ik wil zoveel mogelijk leerlingen met Bedrijfseconomie’
24-11-2021 | Nieuwscategorie

November. Vo-docent en scholier aan het woord: ‘Ik wil zoveel mogelijk leerlingen met Bedrijfseconomie’

Ondernemers in de dop: zo ziet economiedocent Ruud de Kort zijn leerlingen graag. Hij doet er daarom alles aan om Bedrijfseconomie (BE) onder hun aandacht te brengen.
Heel Rotterdam leest op 30 september 2021
04-11-2021 | Nieuwscategorie

Heel Rotterdam leest op 30 september 2021

Hoe krijg je leerlingen en studenten aan het lezen? De opnames zijn gemaakt tijdens de aftrap van Heel Rotterdam Leest op 30 september 2021. 
Hoe geven de vo-koepel CVO en Hogeschool Rotterdam vorm aan aansluiting vo-ho?
04-11-2021 | Nieuwscategorie

Hoe geven de vo-koepel CVO en Hogeschool Rotterdam vorm aan aansluiting vo-ho?

In studiejaar 2021-2022 is het thema ‘Aansluiten in de praktijk’. Tijdens de schoolleiders-/managers bijeenkomst vo-ho van 14 september jl. gaven Ton Bestebreur van vo-koepel CVO en Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam inzage in hoe zij concreet vormgeven aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren.    
Docentenhandleiding PWS havo en vwo (zes katernen) 03-11-21
03-11-2021 | Nieuwscategorie

Docentenhandleiding PWS havo en vwo (zes katernen) 03-11-21

Docentenhandleiding PWS: Aan de slag met het Profielwerkstuk! Hoe begeleid je de leerlingen bij het PWS-project? Hoe pak je de PWS-begeleiding handig aan, zonder dat het je heel veel tijd kost? Wat zijn handige tips en templates die je daarbij kunt gebruiken? Vanuit die vragen is de Docentenhandleiding PWS ontwikkeld door docenten van het vo en het ho. Het profielwerkstuk wordt ook wel de meesterproef van de leerling op het voortgezet onderwijs genoemd. Van leerlingen wordt verwacht dat ze een gedegen rapportage afleveren, gebaseerd op goede bronnen en betrouwbaar praktijkgericht onderzoek. Maar voor docenten is het profielwerkstuk soms een hoofdpijndossier. Want niet alle leerlingen blijken in de buurt te komen van het meesterschap.  Sommigen hebben veel begeleiding van docenten nodig om toch tot een goed resultaat te komen. Veel docenten weten niet hoe ze die begeleiding handig kunnen aanpakken, zodat het niet te veel tijd kost. De Docentenhandleiding PWS helpt je op weg.  Voor een Word-bestand van de Docentenhandleiding PWS kun je contact opnemen met: SamenwerkingVO-HO@hr.nl.
Oktober. Vo-afdelingsleider en werkgroep aan het woord:  ‘Met vaardighedenraamwerk de ontwikkeling van vaardigheden zichtbaar maken’
27-10-2021 | Nieuwscategorie

Oktober. Vo-afdelingsleider en werkgroep aan het woord: ‘Met vaardighedenraamwerk de ontwikkeling van vaardigheden zichtbaar maken’

Drie pilotscholen gaan het nieuwe Raamwerk Vaardigheden toepassen. Bas van Houte van PENTA College ziet veel toegevoegde waarde: “Docenten maken samen inzichtelijk waar de overlap zit.”
September. Vo-docent aan het woord: ‘Meer houvast voor het profielwerkstuk’
27-09-2021 | Nieuwscategorie

September. Vo-docent aan het woord: ‘Meer houvast voor het profielwerkstuk’

Het profielwerkstuk bereidt leerlingen voor op werkwijzen die in het hoger onderwijs gebruikelijk zijn. De nieuwe projecthandleiding en het werkboek PWS geven houvast om alvast hieraan te wennen
Leerlinghandleiding Profielwerkstuk: het antwoord op jouw vragen!
24-09-2021 | Nieuwscategorie

Leerlinghandleiding Profielwerkstuk: het antwoord op jouw vragen!

Het PWS naar een hoger niveau tillen kan met de nieuwe Leerlinghandleiding Profielwerkstuk, bestaande uit projecthandleiding en werkboek. De documenten zijn hier te downloaden: projecthandleiding  werkboek Deze documenten zijn het antwoord op vele vragen van docenten, leerlingen en opleidingen. Met deze documenten kunnen de scholen en opleidingen makkelijk zelf aan de slag gaan. De projecthandleiding bevat een algemene beschrijving over hoe de leerlingen het PWS aan kunnen pakken. Het werkboek is een uitgebreid handboek met diverse literatuur, werkvormen en opdrachten die de leerlingen op weg helpen bij het maken van het PWS. Zie ze als aanvullende hulpbronnen. 
Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 14 oktober 14.30-17.00 uur
20-09-2021 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 14 oktober 14.30-17.00 uur

Op 14 oktober vindt de eerste werkconferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Graag nodigen we je uit om deze online conferentie bij te wonen met als thema:  ‘Aansluiten in de praktijk’.  
Lees hier de vijfde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.
17-09-2021 | Nieuwscategorie

Lees hier de vijfde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.

Dit is alweer de vijfde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het ho in het schooljaar 2020-2021. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-ho in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
Uitnodiging conferentie Heel Rotterdam Leest
09-09-2021 | Nieuwscategorie

Uitnodiging conferentie Heel Rotterdam Leest

Op 30 september ontmoeten we je graag voor de aftrap van Heel Rotterdam Leest met een conferentie en de ondertekening van het manifest Heel Rotterdam Leest. In de hele onderwijskolom willen we voor een Rotterdams leesoffensief zorgen. Onze kinderen, leerlingen en studenten bieden wij graag een rijke leesomgeving aan. Leesplezier is hierin dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid.
Uitnodiging schoolleiders-/managersbijeenkomst 14 september - samenwerkingsverband vo-ho
03-09-2021 | Nieuwscategorie

Uitnodiging schoolleiders-/managersbijeenkomst 14 september - samenwerkingsverband vo-ho

Beste collega,  Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor het voortgezet én het hoger onderwijs. Maar hoe krijgen we ‘aansluiting vo-ho (in alle lagen) de scholen/opleidingen in’? Op dinsdag 14 september (van 15.00-17.00 uur) vindt online de jaarlijks terugkerende schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho plaats met als thema ‘Aansluiten in de praktijk’. Tijdens deze bijeenkomst delen leidinggevenden hoe zij concreet vormgeven aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren.   Ben jij een schoolleider, directeur, teamleider of (onderwijs)manager uit het voortgezet en hoger onderwijs en wil je concrete voorbeelden om de aansluiting vo-ho te verbeteren? Bezoek dan deze online bijeenkomst.   
Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2020-2021
24-07-2021 | Nieuwscategorie

Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2020-2021

In deze eindrapportage geven we een terugblik vanuit het samenwerkingsverband vo-ho, en geven de werkgroepen kort aan wat de behaalde resultaten en de uitdagingen zijn waar ze voor staan.  
Juli. Docent hoger onderwijs aan het woord: ‘Neem de aansluiting vo/mbo-ho op in de onderwijsplannen’
12-07-2021 | Nieuwscategorie

Juli. Docent hoger onderwijs aan het woord: ‘Neem de aansluiting vo/mbo-ho op in de onderwijsplannen’

Aandacht voor de leervraag van de student is cruciaal om de aansluiting te verbeteren. Neem deze aspecten op in de onderwijskundige visie en daarmee ook in de kwaliteitcyclus.
Terugblik op de inspiratiebijeenkomst vo-ho op 3 juni 2021
09-07-2021 | Nieuwscategorie

Terugblik op de inspiratiebijeenkomst vo-ho op 3 juni 2021

Met deze terugblik delen we de presentaties van het plenaire deel en van de acht deelsessies waarin inspirerende initiatieven werden gedeeld om de aansluiting in de verschillende onderwijssectoren te verbeteren. 
Juni. Decaan en studieloopbaancoach aan het woord: ‘Beter leren kiezen is essentiële vaardigheid’
29-06-2021 | Nieuwscategorie

Juni. Decaan en studieloopbaancoach aan het woord: ‘Beter leren kiezen is essentiële vaardigheid’

Keuzes maken is een vaardigheid die leerlingen en studenten onder de knie dienen te krijgen. De leerdoelenlijn LOB geeft scholen handreikingen om hen te stimuleren tot zelfreflectie.
Save the date Schoolleiders-/managersbijeenkomst 14 september - samenwerkingsverband vo-ho
16-06-2021 | Nieuwscategorie

Save the date Schoolleiders-/managersbijeenkomst 14 september - samenwerkingsverband vo-ho

Beste collega, Aandacht voor aansluiting in het onderwijs van vo en ho levert winst op voor het voortgezet én het hoger onderwijs. Maar hoe krijgen we ‘aansluiting vo-ho (in alle lagen) de scholen/opleidingen in’? Op dinsdag 14 september (van 15.00-17.00 uur) vindt de jaarlijks terugkerende schoolleiders-/managersbijeenkomst vo-ho plaats. Tijdens deze bijeenkomst delen schoolleiders/onderwijsmanagers hoe zij concreet vormgeven aan visie en ambities om de aansluiting vo-ho te verbeteren
Rotterdams leesoffensief
11-06-2021 | Nieuwscategorie

Rotterdams leesoffensief

Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking is Heel Rotterdam leest!. Wij willen in de hele onderwijskolom voor een Rotterdams leesoffensief zorgen. Onze kinderen, leerlingen en studenten willen wij een rijke leesomgeving bieden. Leesplezier is hierin dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid.
Onderzoek naar vaardigheden voor het hoger onderwijs: Geef het profielwerkstuk de sterrenstatus die het verdient
04-06-2021 | Nieuwscategorie

Onderzoek naar vaardigheden voor het hoger onderwijs: Geef het profielwerkstuk de sterrenstatus die het verdient

Feedback geven of onderzoeksvragen formuleren: vaardigheden die leerlingen in het voortgezet onderwijs meestal niet zo relevant vinden. Terugblikkend zien eerstejaars studenten deze vaardigheden juist wel als waardevolle voorbereiding op het hoger onderwijs. Het profielwerkstuk kan de brug slaan tussen deze kloof en daarmee ook de hoge uitval in het eerste studiejaar verminderen.
Mei. Vo-docent en werkgroepleden aan het woord: Laat leerlingen bewust worden van doorlopende leerlijnen
20-05-2021 | Nieuwscategorie

Mei. Vo-docent en werkgroepleden aan het woord: Laat leerlingen bewust worden van doorlopende leerlijnen

Hoe beter leerlingen zien waar losse opdrachten naartoe leiden, hoe meer grip op hun leerproces. Het nieuwe raamwerk geeft de benodigde helderheid in de leerlijn voor vaardigheden.
Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 3 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'
18-05-2021 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst 3 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

Beste collega,  Graag nodigen we je uit voor de online inspiratiebijeenkomst op donderdagmiddag 3 juni in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ met als thema: ‘Ontmoet elkaar’. Het studiejaar sluiten we met deze bijeenkomst af en dat doen we graag met jou.  Good practices in de aansluiting vo-ho staan tijdens de inspiratiebijeenkomst centraal. We krijgen een kijkje in de keuken van het voortgezet en hoger onderwijs. Zij nemen ons mee in hun initiatieven om de aansluiting in de verschillende onderwijssectoren te verbeteren. Ons doel is om je te inspireren met toepasbare informatie en ideeën, die je in de praktijk kunt gebruiken en die de aansluiting tussen vo en ho verbeteren. Inspiratiebijeenkomst vo-ho in vogelvlucht Na het korte, plenaire deel kun je verschillende deelsessies volgen. Docenten van VAVO Rijnmond College laten ons kennismaken met de invulling van hybride onderwijs en het profielwerkstuk waarbij samengewerkt wordt met het hbo. De cursus ‘Metacognitie’ biedt leerlingen de mogelijkheid om te leren hoe ze leren aan moeten pakken en bij de training ‘Lab of Life’ ontwikkelen leerlingen een persoonlijke strategie voor studiesucces. Het ho vertelt ons graag over hoe je studenten kunt binden, de MyStart-app voor studenten, het Pre Academic Programme en hoe je goalsetting in kunt zetten voor studiesucces. Meer informatie over de deelsessies vind je via de aanmeldknop.  Programma  Het programma op 3 juni ziet er als volgt uit:  14.50-15.00 uur: inloop   15.00-15.20 uur: plenair deel  Liane van der Helm, rector van VAVO Rijnmond College, vertelt over de visie en ambities van de school met betrekking tot aansluiting vo-ho. Ook gaat ze in op de vraag wat het samenwerkingsverband vo-ho voor de school betekent.  15.20-16.05 uur: sessieronde 1    16.05-16.15 uur: pauze   16.15-17.00 uur: sessieronde 2   17.00-17.30 uur: afsluitende online borrel  Aanmelden   Je kunt je voor deze online bijeenkomst via de onderstaande link aanmelden. De link om deel te nemen aan de bijeenkomst wordt tijdig naar alle aanmelders verzonden.   Klik hier om je aanmelding door te geven of klik hier om je direct af te melden Word lid van het samenwerkingsverband vo-ho  In deze tijd is het nog belangrijker om aandacht voor aansluiting vo-ho te hebben. De 57 regionale vo-scholen en alle Rotterdamse ho-instellingen die het convenant vo-ho hebben ondertekend, maar ook andere belangstellenden informeren wij over aansluitingsthema’s via de website: www.aansluiting-voho010.nl en de Linkedin-groep van het samenwerkingsverband vo-ho.    
Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2021-2022
18-05-2021 | Nieuwscategorie

Nieuwe data activiteiten samenwerkingsverband vo-ho 2021-2022

Overzicht activiteiten samenwerkingserband vo-ho 2021-2022  dinsdag 14 september 2021: schoolleiders-/managersbijeenkomst donderdag 14 oktober 2021: werkconferentie dinsdag 8 maart 2022: werkconferentie donderdag 2 juni 2022: inspiratiemiddag
April. Ho-docenten aan het woord: ‘Sluit taalvaardigheid aan op vakinhoud’
07-04-2021 | Nieuwscategorie

April. Ho-docenten aan het woord: ‘Sluit taalvaardigheid aan op vakinhoud’

De opleiding Logopedie van Hogeschool Rotterdam heeft voor het nieuwe curriculum een doorlopende leerlijn taalvaardigheid. “Taalontwikkeling is niet alleen voor de taalzwakke student belangrijk.''
Welkom de Passie
08-03-2021 | Nieuwscategorie

Welkom de Passie

De Passie voor aansluiting vo-ho. Weer sluit een Rotterdamse school aan bij het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Namens de Passie ondertekende Erik Olislagers (directeur) het convenant. De enthousiaste aanjager van deze ondertekening zit naast hem: Arjan Helder (sectorleider havo).   
Welkom Luzac Rotterdam
08-03-2021 | Nieuwscategorie

Welkom Luzac Rotterdam

“We hadden het natuurlijk eerder moeten doen”, zegt Gerco van den Brink, de kersverse rector van Luzac Rotterdam. 18 november was het dan zo ver: de 55e vo-school in de regio Rotterdam ondertekende het convenant in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.  
Met studenten in gesprek over de ervaringen in de overstap van vo naar ho
07-03-2021 | Nieuwscategorie

Met studenten in gesprek over de ervaringen in de overstap van vo naar ho

Tijdens de werkconferentie van oktober jl. gingen we in gesprek met eerstejaars studenten van Thomas More Hogeschool, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Hoe hebben deze havo- en vwo-leerlingen de overstap ervaren van vo naar ho? Zijn zij geland? Bekijk hier het filmpje:
Maart. Hbo-medewerkers aan het woord: Laat studenten elkaar helpen bij taalvaardigheid
05-03-2021 | Nieuwscategorie

Maart. Hbo-medewerkers aan het woord: Laat studenten elkaar helpen bij taalvaardigheid

De ene student zet alles op alles om vooruit te komen bij taalvaardigheid, een ander loopt hierop vast. Hogeschool Inholland koppelt studenten aan elkaar om hun taalvaardigheid op te vijzelen.
Februari. Vo-teamleider aan het woord: Aansluiting vo-ho hoort in het schoolplan
17-02-2021 | Nieuwscategorie

Februari. Vo-teamleider aan het woord: Aansluiting vo-ho hoort in het schoolplan

De havo is de vooropleiding voor het hbo, vindt Peter Legierse van het Hoeksch Lyceum. Deze school heeft de aansluiting met het hoger onderwijs doelbewust opgenomen in het schoolplan
Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 9 maart
10-02-2021 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 9 maart

Beste collega,  Op 9 maart ontmoeten we je graag tijdens de tweede online werkconferentie van dit studiejaar in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ met als thema ‘Ontmoet elkaar’. Het programma bestaat uit een plenair deel en je hebt de keuze uit een groot aantal deelsessies.  Terugblik  Tijdens de schoolleiders-/managersbijeenkomst in september stonden de bestuurlijke ambities ten aanzien van aansluiting vo-ho centraal. In oktober konden de deelnemers bij de werkconferentie kennismaken met het Pre Academic Programme van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vertelden studenten hoe zij dit studiejaar de overstap van vo naar ho hebben ervaren.  Dit keer presenteert Claudia Gomes, onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam, de belangrijkste factoren voor studiesucces.  Programma  Het programma ziet er als volgt uit:  14.25-14.30 uur: inloop  14.30-14.45 uur: welkom en samenwerkingsverband vo-ho in een notendop   We nemen je mee in het verhaal van het samenwerkingsverband vo-ho, mocht je het Plan van Aanpak 2020-2021 hebben gemist. - Carla Spek en Ellis Wertenbroek    14.45-15.15 uur: Het belang van ‘sense of belonging’ voor studiesucces   Het eerste studiejaar kan worden gezien als een rite de passage, waarbij studenten hun weg en hun plek in de nieuwe studieomgeving moeten zien te vinden. Tijdens de eerste honderd dagen in de nieuwe opleiding doorloopt een student een gehele onderwijsperiode en wordt duidelijk of er op sociaal en academisch vlak een match is. Het aantal studenten dat in het eerste semester uitvalt neemt toe. Claudia Gomes, onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam en auteur van de publicatie ‘I belong here’ - Student Sense of belonging en de relatie met studentsucces (2020), presenteert de belangrijkste factoren voor studiesucces.   15.15-15.30 uur: introductie deelsessies  15.30-17.00 uur: deelsessies inclusief korte pauze en afsluiting  Na het plenaire deel heb je de keuze uit zes deelsessies. Je kunt je aanmelden voor ‘Heel Rotterdam leest!’ en de verdiepende sessie van sense of belonging, waarin de rol van de docent uitgediept wordt. Je kunt aan de slag gaan met de leerlijn LOB en coachende vaardigheden en er wordt een workshop aangeboden over de activiteiten ter vergroting van het welzijn van onze studenten. De werkgroep Wiskunde besteedt aandacht aan de vakkenstructuur en tijdens de deelsessie van Ho-vaardigheden wordt het vaardighedenraamwerk en de Leerlingenhandleiding PWS besproken.   Ben je op zoek naar inspiratie en goede ideeën als het gaat om het voorbereiden van havisten en vwo-leerlingen op de overstap naar het ho? Doe je graag nieuwe inzichten op om het studiesucces van havisten en vwo’ers in het hbo en wo te vergroten? Wil je graag je collega’s van de andere scholen in het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ ontmoeten? Meld je dan aan! Meer informatie over de deelsessies vind je via de aanmeldknop.  Aanmelden   Je kunt je voor deze onlinebijeenkomst via de onderstaande link aanmelden. De link om deel te nemen aan de bijeenkomst wordt tijdig naar alle aanmelders verzonden.   Aanvullende opmerking   Om betrokkenen bij het samenwerkingsverband vo-ho de gelegenheid te bieden het uitgebreide programma te bekijken en achteraf terug te zien, nemen we de bijeenkomst op.    Graag zien we je tegemoet op dinsdag 9 maart!   Hartelijke groeten,  ook namens het programmateam,   Carla Spek en Ellis Wertenbroek,   programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’: c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl .  www.aansluiting-voho010.nl       
Januari. Hbo-docent aan het woord: LOB-cv is handig instrument om studiemotivatie te checken
05-01-2021 | Nieuwscategorie

Januari. Hbo-docent aan het woord: LOB-cv is handig instrument om studiemotivatie te checken

  Het LOB-cv geeft helder inzicht in de motivatie en verwachtingen van de aankomende student. Voor scholieren, studenten én opleidingen is het daarom een handig hulpmiddel in het keuzeproces.
Mailing over het belang van het vak Bedrijfseconomie
16-12-2020 | Nieuwscategorie

Mailing over het belang van het vak Bedrijfseconomie

Vorige week is er een mailing over het belang van Bedrijfseconomie verstuurd naar docenten, decanen, teamleiders, directeuren onderwijs en algemeen directeuren van de middelbare scholen van het samenwerkingsverband vo-ho.
December. Vo-docent aan het woord: Betere mentorgesprekken over studiekeuze
07-12-2020 | Nieuwscategorie

December. Vo-docent aan het woord: Betere mentorgesprekken over studiekeuze

Mentoren staan vaak dichter bij leerlingen dan de decaan. Daardoor kunnen zij leerlingen makkelijker begeleiden bij de studiekeuze. Docent Tim Schipper deed mee aan de mentortraining ‘Studeren in het hoger onderwijs’ vanuit het samenwerkingsverband vo-ho.  
2e editie Publicatie wiskunde in technische hbo-opleidingen
03-12-2020 | Nieuwscategorie

2e editie Publicatie wiskunde in technische hbo-opleidingen

Welke wiskunde van de havo is belangrijk bij deze opleiding? Hoe hoog ligt het tempo? Krijg je veel tentamens? Hoeveel uur per week heb  je les?  In dít document worden heldere antwoorden gegeven op vragen over de wiskunde bij de technische hbo-opleidingen.   Met deze informatie krijgen zowel leerlingen die overwegen een technische hbo-opleiding te gaan volgen als hun docenten, decaan, mentor en ouders een realistisch beeld van de wiskunde in de technische hbo-opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Het helpt om het niveau in te schatten en de verbinding te maken naar het wiskundeprogramma op de havo en een weloverwogen keuze te maken voor een opleiding. Zo zijn er onder andere voorbeelden van opdrachten, toetsen en interviews met studenten over hun bevindingen met wiskunde opgenomen. Daarnaast wordt bij elke opleiding met een aantal sterren aangegeven wat het niveau van wiskunde is. Waarmee duidelijk wordt dat bij lang niet alle opleidingen wiskunde zo’n hoog niveau heeft als bij bijvoorbeeld de opleiding Elektrotechniek.  
Welkom Willem de Zwijger
01-12-2020 | Nieuwscategorie

Welkom Willem de Zwijger

De heer Bleumer, directeur onderwijs van Willem de Zwijger Papendrecht heeft het convenant ‘ Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ getekend!  Deze school is dus nu ook aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Willem de Zwijger van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Plan van aanpak 2020-2021
26-11-2020 | Nieuwscategorie

Plan van aanpak 2020-2021

Het Plan van Aanpak 2020-2021 van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een een betere aansluiting vo-ho’ is verschenen. Zoals je kunt lezen, leggen we de lat weer hoog voor dit studiejaar. Collega’s uit het vo en ho werken samen aan het verwezenlijken van de doelstellingen. 
November. Vo-docent aan het woord: Meer houvast voor begeleiding profielwerkstuk
17-11-2020 | Nieuwscategorie

November. Vo-docent aan het woord: Meer houvast voor begeleiding profielwerkstuk

Heldere checklists, waar docenten als scholieren mee uit de voeten kunnen. Biologie-docent Arjan Bijleveld van het DevelsteinCollege in Zwijndrecht is blij met de handvatten voor het profielwerkstuk.
Oktober. Studenten aan het woord
27-10-2020 | Nieuwscategorie

Oktober. Studenten aan het woord

Persoonlijk contact is nu extra belangrijk                   Oprechte belangstelling en goede communicatie. Voor Elsa van Binsbergen (Pabo, Thomas More Hogeschool) en Julia Kruit (Geneeskunde, Erasmus Universiteit) waren dat essentiële factoren voor een succesvolle start.
Filmpje: Schoolleidersbijeenkomst van 15 september
16-10-2020 | Nieuwscategorie

Filmpje: Schoolleidersbijeenkomst van 15 september

bekijk hier het filmpje van de schoolleidersbijeenkomst van 15 september 2020  
Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 15 oktober
22-09-2020 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho 15 oktober

Beste collega, Op 15 oktober vindt de eerste werkconferentie van dit jaar plaats in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Graag nodigen we je uit om deze conferentie bij te wonen. Dit keer vindt deze online plaats met als thema: ‘Ontmoet elkaar’. We hebben een mooi en afwisselend programma in petto dat volop gelegenheid biedt om ervaringen uit te wisselen met je collega’s van het vo en het ho. Ons doel is om je te inspireren met toepasbare informatie en ideeën die je in de praktijk kunt gebruiken en die de aansluiting tussen vo en ho verbetert.    Doorgestroomde vo-leerlingen in het hbo en wo vertellen over hun ervaringen van vo naar ho, je maakt kennis met life skills, die de rode draad vormen tijdens de succesvolle Summerschool (‘Pre Academic Programme’) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en je gaat zelf met opdrachten aan de slag. Na het plenaire deel heb je de keuze uit een groot aanbod van deelsessies.  Het programma ziet er als volgt uit:   14.00-14.30 uur: inloop met studentenpanel: Geland in het hbo en wo?  Hoe hebben havo- en vwo-leerlingen de overstap ervaren van vo naar hbo/wo? Een panel van doorgestoomde vo-leerlingen geeft antwoord op deze vraag. Natuurlijk krijg jij ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de panelleden. - ho-studenten  14.30-14.45 uur: welkom en Samenwerkingsverband vo-ho in een notendop  We nemen je mee in het verhaal van het samenwerkingsverband, mocht je de e-zine, de eindrapportage 2019-2020 en de Schoolleiders-/managersbijeenkomst van 15 september hebben gemist. - Carla Spek en Ellis Wertenbroek   14.45-15.15 uur: life skills – een taak van vo en ho  Welke (levens)vaardigheden hebben studenten in het hoger onderwijs nodig? In de plenaire opening maak je kennis met de best practises van het Pre Academic Programme (PAP) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Via een interactieve werkvorm gaan we samen aan de slag om de ontwikkeling van levensvaardigheden in vo en ho een impuls te geven. Jorian Waleson (coördinator PAP) deelt met jou de aanpak en de kansen voor jouw leerlingen en studenten.  15.15-17.00 uur: (Introductie op) deelsessies, inclusief korte pauze en afsluiting  Ben je op zoek naar inspiratie en goede ideeën als het gaat om het voorbereiden van havisten en vwo-leerlingen op de overstap naar het ho? Doe je graag nieuwe inzichten op om het studiesucces van havisten in het hbo te vergroten? Wil je graag je collega’s van de andere scholen in het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ (online) ontmoeten? Meld je dan aan! Meer informatie over de deelsessies vind je via onderstaande aanmeldknop.  Aanmelden  Je kunt je voor deze online bijeenkomst via onderstaande link aanmelden. De link om deel te nemen aan de bijeenkomst wordt tijdig naar alle aanmelders verzonden.  Aanvullende opmerkingen  Om betrokkenen bij het samenwerkingsverband vo-ho de gelegenheid te bieden het uitgebreide programma te bekijken en achteraf terug te zien, nemen we de bijeenkomst op.   Graag zien we je tegemoet op donderdag 15 oktober!  Hartelijke groeten, ook namens het programmateam,  Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl  www.aansluiting-voho010.nl   
Laat leerlingen inhoudelijk kennis maken met de diverse mogelijkheden binnen het hoger economisch onderwijs!
22-09-2020 | Nieuwscategorie

Laat leerlingen inhoudelijk kennis maken met de diverse mogelijkheden binnen het hoger economisch onderwijs!

De Rotterdamse Business Case (RBC) is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. De leerlingen krijgen door de casus een beter beeld van de verschillende richtingen (en opleidingen) binnen het economische domein, waardoor ze bewuster een studiekeuze kunnen maken. Daarnaast ervaren ze hoe een casus in het hbo is opgezet en welke vaardigheden daarbij nodig zijn.     De RBC: geen woorden maar daden Daadkrachtige opdracht. De RBC is een ‘levensechte’ opdracht waarbij veel van de leerlingen gevraagd wordt. In een korte tijd moet er vanuit verschillende disciplines een adviesrapport geschreven worden. Hierbij maken de leerlingen kennis met de verschillende economische opleidingen enerzijds en anderzijds leren ze verschillende onderdelen van de examenstof van bedrijfseconomie toe te passen in deze businesscase. Daadkrachtige omgeving. Het levert een fysieke kennismaking op met HBO-docenten en studenten op een HBO-instelling. Dit werkt voor leerlingen ook erg motiverend en dit geeft de opdracht echt meer jus dan een gemiddelde PO op het VO! Daadkrachtig resultaat. In een kort tijdsbestek leveren de leerlingen een gedegen adviesrapport op en presenteren ze dat op het HBO. Het competitie-element draagt er mede zorg voor, dat er inhoudelijk goede presentaties geleverd worden.   Quotes van leerlingen die hebben deelgenomen aan de RBC: “Ik vond de consultancymiddag heel erg nuttig voor mezelf, omdat de consultants mij extra informatie over de economische opleidingen hebben verschaft.” “Was echt heel nuttig, omdat je wel wat meer inzage krijgt op hoe het er aan toe gaat op de hogeschool” “De casus heeft mij persoonlijk een heldere beeld weergeven over mijn studiekeuze”   Fietsenfabriek ‘De Fietsende Hollander’ De leerlingen werken op de eigen vo school aan de casus. Ze schrijven een duidelijk en onderbouwd advies voor het management van fietsenfabriek ‘De Fietsende Hollander’: Hoe kan de fietsenfabriek op een succesvolle manier de gekozen optie – elektrische fietsen of de fietsen voor sportieve doeleinden voor jong en oud – op de markt brengen? Om de koppeling met het vervolgonderwijs duidelijk te maken, organiseren de Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam een consultancymiddag. Leerlingen kunnen tijdens deze middag  advies ‘inkopen’ bij studenten van het economisch domein.   Zie de factsheet  voor meer informatie over de Rotterdamse Business case. Een casus voor betere aansluiting met het hbo De casus is ontwikkeld door de Werkgroep Vakinhoudelijke Aansluiting Economie van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Binnen dit samenwerkingsverband worden producten en instrumenten ontwikkeld en uitwisseling geïnitieerd om te werken aan een betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hbo.   Ook deelnemen aan een Rotterdamse business case? Dit najaar gaat de Rotterdam Business Case weer van start. De planning in 2020-2021 is als volgt:                       Consultancymiddag                                                                  Regiofinale Havo 5 - Week 47 (16 t/m 20 nov) of week 48 (23 t/m 27 nov) -  donderdag 28 jan Havo 4 - Week 14 (5 t/m 9 april) of week 15 (12 t/m 16 april)    - donderdag 17 juni ​
Het Rotterdams perspectief op het aansluitprobleem bij de economische opleidingen
14-07-2020 | Nieuwscategorie

Het Rotterdams perspectief op het aansluitprobleem bij de economische opleidingen

De werkgroep ‘vakinhoudelijke aansluiting Economie’ voert een lobby voor bedrijfseconomie. Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen bij economische hbo-opleidingen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. De werkgroep zou het liefst zien dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Afgelopen week is er een interview met de coördinator van de werkgroep verschenen in het blad Teo van de landelijke vereniging van economie docenten. Deel dit artikel gerust. Help ons bij onze lobby voor Bedrijfseconomie!
Promotiefilm Bedrijfseconomie
14-07-2020 | Nieuwscategorie

Promotiefilm Bedrijfseconomie

 Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie zou het liefst zien dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Er is een filmpje ontwikkeld om het belang van het bedrijfseconomie onder de aandacht te brengen van havo 3 leerlingen. In deze animatiefilm leggen we in drie minuten uit wat het vak BE inhoudt en waarom het zinvol is om dit vak te kiezen. Ook komen enkele studenten aan het woord die vertellen over de voordelen die zij hebben ervaren door examen te doen in het vak BE.
Lees hier de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.
03-07-2020 | Nieuwscategorie

Lees hier de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.

Dit is alweer de vierde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het ho in het schooljaar 2019-2020. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-hbo in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2019-2020
03-07-2020 | Nieuwscategorie

Eindrapportage samenwerkingsverband vo-ho 2019-2020

In deze eindrapportage geven we een terugblik vanuit het samenwerkingsverband vo-ho, en geven de werkgroepen kort aan wat de behaalde resultaten en de uitdagingen zijn waar ze voor staan.
Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant
14-11-2016 | Nieuwscategorie

Vo-scholen en hogescholen bekrachtigen samenwerking door ondertekening convenant

Zo’n 50 scholen hebben op 10 november de samenwerking havo-hbo bekrachtigd door het tekenen van een convenant.
Conferentie 13 april
30-03-2017 | Nieuwscategorie

Conferentie 13 april

Op donderdag 13 april kwamen collega's uit de regio bijeen voor een conferentie vol met inspiratie en informatie over aansluiting havo-ho. Na een algemene update vanuit de projectleiders van de diverse deelthema's konden zij kiezen uit een gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties.
LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-ho
09-05-2017 | Nieuwscategorie

LMC scholen brainstormen in World Café voor betere aansluiting vo-ho

Rotterdam – 7 april 2017: Een derde van de totale havo-instroom van de Rotterdamse ho-instellingen valt uit of switcht van opleiding. Daarmee gaat veel talent, tijd en geld verloren en met de komst van het nieuwe stelsel van studiefinanciering is dat ook financieel nadelig voor de student. Maar wat kunnen LMC scholen doen om vo leerlingen een succesvolle en soepele overstap naar het HO te laten maken en het uitval terug te dringen? Binnen het Rotterdamse programma ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ zijn bestuurders, directeuren, decanen en docenten op een speelse manier in gesprek gegaan door middel van een World Café meeting.
Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'
09-05-2017 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting 29 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

Op 29 juni was de jaarafsluiting voor het samenwerkingsverband, met een terugblik op het afgelopen schooljaar. Ron Bormans, voorzitter van de stuurgroep 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' opende de middag met een dankwoord voor iedereen die het afgelopen jaar een actieve rol binnen de samenwerking heeft gespeeld. Hij ging in op het belang van de samenwerking in deze aansluitproblematiek bij de overgang van havo naar ho. Een overgang die logisch zou moeten zijn, gezien het feit dat de havo puur voorbereidend is op het bo. Vervolgens kregen aanwezigen een overzicht van de resultaten het afgelopen jaar en een vooruitblik op de aanpak voor het komend jaar. In deelsessies gingen vakgenoten verder in gesprek met elkaar over onder andere taalontwikkelend lesgeven, het LOB-cv (loopbaanoriëntatie en studiekeuze) of de noodzaak om meer aandacht te besteden aan vaardigheden op de havo. Klik hier voor de presentatie van het plenaire gedeelte.
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Digitaal magazine 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

https://inholland-rotterdam.foleon.com/single-publication/vo-ho  In juni 2017 zag het eerste digitale magazine van 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' het licht. We hebben in dit magazine verhalen verzameld vanuit de werkgroepen, bieden je inspiratie en nemen je mee in de opbrengsten van het afgelopen jaar, maar ook in onze plannen voor het komend jaar. Klik hier om naar het magazine te gaan.
Agenda 2017-2018
17-08-2017 | Nieuwscategorie

Agenda 2017-2018

Dinsdag 19 september 2017, 14.00 – 17.00 uur Startbijeenkomst schoolleiders, teamleiders en onderwijsmanagers Donderdag 16 november 2017, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ Donderdag 15 maart 2018, 14.00 – 17.00 uur Conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’
Conferentie 16 november 2017
26-10-2017 | Nieuwscategorie

Conferentie 16 november 2017

Op 10 november 2016 tekenden we in de Rotterdamse regio het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van de havo naar het ho.  Maar de samenwerking  gaat uiteraard ook dit studiejaar door. Na een vruchtbare schoolleider- en teamleiderbijeenkomst op 19 september, hebben we voor 16 november een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.
Welkom OSG Hugo de Groot
07-11-2017 | Nieuwscategorie

Welkom OSG Hugo de Groot

OSG Hugo de Groot is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Hugo de Groot van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Plan van aanpak 2017-2018
13-11-2017 | Nieuwscategorie

Plan van aanpak 2017-2018

Het plan van aanpak 2017-2018 is op 26 oktober vastgesteld door de stuurgroep. Je kunt hier lezen wat onze plannen voor dit jaar zijn en hoe we dat willen organiseren.
16-01-2018 | Nieuwscategorie

Save the Date: Conferentie 15 maart 2018

Graag nodigen we je uit voor de conferentie op 15 maart a.s. De conferentie zal plaatsvinden op de Calvijn Business School. De uitnodiging volgt nog. Wanneer je niet lid bent van ons samenwerkingsverband, maar wel graag aanwezig wilt zijn, kun je dit mailen naar m.laarman@hr.nl.
Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.
05-03-2018 | Nieuwscategorie

Uitnodiging Conferentie 15 maart a.s.

Op 15 maart vindt de conferentie ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho” plaats.  Rondom het thema “Leren van en met elkaar’ hebben we een programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches en decanen interessant is.  
Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.
05-07-2018 | Nieuwscategorie

Lees hier de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.

Trots presenteren we de tweede editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’.Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2017-2018.Maar liefst 10 werkgroepen laten u zien wat het resultaat is geweest van de samenwerking vo-hbo in onze regio en geven een inkijkje in de plannen voor volgend jaar.  
Welkom Maerlant
24-09-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Maerlant

Maerlant is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Maerlant van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Welkom Wartburg college, locatie Revius
14-11-2018 | Nieuwscategorie

Welkom Wartburg college, locatie Revius

Wartburg college, locatie Revius is sinds kort aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Wij wensen Wartburg college van harte welkom en zien uit naar een fijne samenwerking!
Bijeenkomsten 2019
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Bijeenkomsten 2019

- Werkconferentie 5 maart 2018 14.00 - 17.00 uur Informatie volgt.  
Regiofinale Rotterdamse Business case
14-01-2019 | Nieuwscategorie

Regiofinale Rotterdamse Business case

Op 31 januari vindt de 1e regiofinale van de Rotterdamse Business case plaats. Vier scholen zullen strijden om de Rotterdamse Business Award. De scholen vaardigen hun beste groepje af om een presentatie te geven over het door hen gemaakte adviesrapport voor het management van fietsfabriek De Fietsende Hollander
Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case
13-02-2019 | Nieuwscategorie

Het Emmauscollege wint eerste Regiofinale Rotterdamse Business Case

  De Rotterdamse Business Case is een lessenserie die bestemd is voor leerlingen in eind havo 4 of begin havo 5 met het E&M-profiel. Leerlingen van het Wartburg College, Melanchthon de Blesewic, Emmauscollege en Hugo de Groot uit Rotterdam hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een Business Case. Op 31 januari werd de eerste Regiofinale georganiseerd van de Rotterdamse Business Case. De scholen vaardigden hun beste leerlingen af om op Hogeschool Rotterdam een presentatie te geven.
Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur
19-02-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur

Dinsdag 5 maart 14.00 - 17.00 uur Locatie: Hogeschool Rotterdam, Pieter de Hoochweg 129, 3024 BG Rotterdam   Ondanks een frisse start na de zomer hebben de eerste havisten het hbo ondertussen alweer verlaten. Wat hadden we op het vo of hbo anders of beter kunnen doen om dit te voorkomen? Op de werkconferentie op 5 maart werken we samen met collega’s uit vo en hbo aan deze en andere vraagstukken om de aansluiting havo-hbo te verbeteren.   Tijdens de werkconferentie van 5 maart zijn jij en jouw collega’s meer dan welkom om opnieuw concrete stappen te zetten in het realiseren van de gezamenlijke ambities voor de verbetering van de overgang vo-hbo. Jouw inbreng is hierbij essentieel. We hopen je dan ook als deelnemer te mogen begroeten.   We hebben het onderstaande programma samengesteld dat zowel voor docenten, schoolleiders, teamleiders, studieloopbaancoaches, mentoren als voor decanen interessant is. Er is voldoende mogelijkheid om je collega’s uit het vo en hbo te ontmoeten en je te laten inspireren.    Graag tot 5 maart!    
Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni  'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'
06-06-2019 | Nieuwscategorie

Jaarafsluiting en afscheid Henrike Knippenberg ( Projectleider) 6 juni 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

Uitnodiging jaarafsluiting ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ donderdag 6 juni 2019 15.15 – 16.30 uur, tevens afscheid van Henrike Knippenberg vanaf 16.30 uur ‘Vier de successen’ – Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’   Op donderdagmiddag 6 juni vieren we graag onder het genot van een hapje en drankje de opbrengsten van dit samenwerkingsjaar met elkaar. Ook nemen we dan afscheid van Henrike Knippenberg, die tot 1 mei de projectleider van het samenwerkingsverband was. We delen kort de bevindingen van de werkgroepen, maar we zijn ook erg benieuwd naar jouw succesverhaal, good practise of gouden tip voor de aansluiting vo-hbo. Wat was jouw succes van dit jaar? Aan welk product of advies heb je dit jaar het meest gehad in je dagelijkse werkpraktijk? Wat heeft de havist of eerstejaars hbo-student nog nodig om een succesvollere overstap te maken? We nodigen je uit om de antwoorden op deze vragen met alle aanwezigen te delen. Programma 15.00 uur           Inloop 15.15 uur           Opening ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ 15.25 uur           Goalsetting Izaak Dekker, beleidsmedewerker en docent bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt in het kader van zijn promotie interventies die gericht zijn op duurzame verhoging van studiesucces en studentenwelzijn. De interventies bestaan uit drie onderdelen waarin eerstejaars studenten hun ideale toekomst visualiseren, concretiseren en vertalen naar hun huidige gedrag. 15.55 uur          Delen opbrengsten samenwerkingsjaar en een doorkijkje naar volgend jaar en goede voorbeelden, gouden tips en succesverhalen ‘op de zeepkist’ 16.30 uur          Napraten onder genot van een hapje en drankje en mogelijkheid tot afscheid nemen van Henrike Knippenberg, projectleider samenwerkingsverband 18.00 uur          Einde Locatie De Machinist, de Sociëteitzaal Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK Rotterdam Aanmelden Meld je aan via deze link   Contactgegevens Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Carla Spek of Ellis Wertenbroek, programmaleiders van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’: mailto:Samenwerkingvo-hbo@hr.nl. Achtergrondinformatie over het samenwerkingsverband en de producten die door de werkgroepen zijn opgeleverd, zijn te vinden via: www.aansluiting-voho010.nl.            
Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.
17-06-2019 | Nieuwscategorie

Lees hier de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’.

Dit is alweer de derde editie van het e-zine van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’. Met dit digitale magazine vieren we de opbrengsten van de samenwerking tussen het vo en het hbo in het schooljaar 2018-2019. Opnieuw laten alle werkgroepen zien wat het resultaat is van de samenwerking vo-ho in de regio Rijnmond/Drechtsteden.
Lunchbijeenkomst schoolleiders 19 september: Vijf jaar 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'
18-09-2019 | Nieuwscategorie

Lunchbijeenkomst schoolleiders 19 september: Vijf jaar 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho'

Beste collega,   Het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ bestaat in oktober vijf jaar. Tijd voor een feestje en een hernieuwde focus op aansluiting vo-ho voor de komende jaren!   Bepaal eigen visie en ambities vo-ho Tijdens de lunchbijeenkomst op donderdag 19 september 2019 (van 11.00-13.00 uur) bepalen schoolleiders, directeuren, teamleiders en onderwijsmanagers de visie op aansluiting vo-ho en geven ze handen en voeten aan de eigen ambities op thema’s in de aansluiting vo-ho 2019-2022. Wat is belangrijk? Wat is haalbaar? En wat is daarvoor nodig? Ben jij leidinggevende aan een van de vo-scholen of hbo-opleidingen die participeren in het samenwerkingsverband en wil je meepraten en meebeslissen? Kom dan naar deze lunchbijeenkomst.   Programma Het programma ziet er als volgt uit: 10.45 uur: inloop   11.00 uur: opening en welkom René den Ouden - Willem de Kooning Academie  Carla Spek en Ellis Wertenbroek - Samenwerkingsverband vo-ho  Anne de Visch Eybergen (CVO) en Dorothee van der Kammen (Thomas More) - Vo en hbo   11.30 uur: visie op aansluiting vo-ho  In gesprek met collega’s wordt een visie op aansluiting vo-ho vastgesteld en worden de ambities op de aansluitingsthema’s voor de eigen school/opleiding bepaald.   12.55 uur: afsluiting   Aanmelding en locatie Je kunt je aanmelden via deze link. Graag zien we je tegemoet op donderdag 19 september op de volgende locatie: Willem de Kooning Academie, Wijnhaven 61 (‘achterkant’), centrale receptie bij binnenkomst.   Aanvullende informatie Parkeren in de directe omgeving is nagenoeg uitgesloten. Dichtstbijzijnde parkeergarages: Markthal of Red Apple. Openbaar vervoer: voorkant (Blaakzijde) bus 32 en 44; schuin tegenover metrostation Blaak voor trein, metro en verschillende tramlijnen direct van en naar Centraal Station.   Met vriendelijke groet,   Carla Spek en Ellis Wertenbroek, programmaleiders ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ in samenwerking met José Hofman (BOOR) en Herma Verbeij (CVO) c.a.spek@hr.nl en e.j.m.wertenbroek@hr.nl jose.hofman@stichtingboor.nl en jh.verbeij@cvo.nl www.aansluiting-voho010.nl
Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 oktober 14.00-17.00 uur
10-10-2019 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 oktober 14.00-17.00 uur

Plan van aanpak 2019-2020
13-12-2019 | Nieuwscategorie

Plan van aanpak 2019-2020

Inclusief ambities voor 2022  
Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 maart 2020 13.30-17.15 uur
10-03-2020 | Nieuwscategorie

Uitnodiging werkconferentie 'Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho' 10 maart 2020 13.30-17.15 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam sluit aan bij samenwerkingsverband vo-ho
20-03-2020 | Nieuwscategorie

Erasmus Universiteit Rotterdam sluit aan bij samenwerkingsverband vo-ho

Terugblik op de werkconferentie van 10 maart 2020
15-05-2020 | Nieuwscategorie

Terugblik op de werkconferentie van 10 maart 2020

Met deze terugblik delen we de presentaties en verslagen van het plenaire deel en de deelsessies.
gezocht: vo-collega ter versterking van de werkgroep Economie samenwerkingsverband vo-ho
18-05-2020 | Nieuwscategorie

gezocht: vo-collega ter versterking van de werkgroep Economie samenwerkingsverband vo-ho

We zijn op zoek naar een vo-collega die ervaring heeft met de vakken BE en Economie, bij voorkeur werkzaam is als beleidsmedewerker, teamleider of coördinator en gefaciliteerd wordt vanuit de eigen school.