‘Het monitoren van de doorstroom van onze leerlingen van het vo naar het ho levert belangrijke informatie op.’

Doorstroom in cijfers

Het monitoren van de doorstroom van het vo naar het ho levert informatie op die gebruikt kan worden om gericht interventies te kunnen doen in de aansluiting van het vo naar het ho. Ondanks de al jaren gebruikte terugkoppelingsrapportages, waar veel ho-instellingen mee werken, hebben schoolleiders en bestuurders in het vo behoefte aan een andersoortige rapportage met een meer kwalitatieve analyse.

Deze wens stond centraal in de ontwikkeling van de zogenaamde ‘Rotterdamse doorstroommonitor’. Sinds 2014-2015 wordt de informatie van Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Thomas More in één overzicht gekoppeld. Hierdoor kunnen er selecties worden gemaakt van vo-scholen, om de doorstroomtrends in kaart te brengen. Ook kunnen scholen tegen elkaar worden gebenchmarkt, om te zien waar zij van elkaar kunnen leren.

In 2019-2020 is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) toegetreden tot het samenwerkingsverband. De doorstroomcijfers van de EUR worden weergegeven in een aparte tabel, zie hier.

Met deze informatie over doorstroomcijfers kunnen scholen het onderwerp doorstroom en studiesucces met elkaar bespreken en verklaren. Ook houdt de werkgroep zich op de hoogte van andersoortig onderzoek dat wordt gedaan naar doorstroom en studiesucces. Op basis hiervan kan het samenwerkingsverband nieuwe producten of interventies ontwikkelen. 

De werkgroep en projectleiders van het samenwerkingsverband nodigen je graag uit om samen in gesprek te gaan over de cijfers van jouw specifieke instelling. Hierin kunnen we op zoek naar een kwalitatieve benadering om waarde aan de cijfers toe te voegen, of aanvullende vragen te bespreken.

Werkconferenties en werkgroep

De werkgroep Doorstroomcijfers werkt samen met schoolleiders, vertegenwoordigers vanuit de scholenkoepels, onderzoekers vanuit het ho en deskundigen op het gebied van doorstroom en aansluiting vo-ho.Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij: