‘Het LOB-cv bereidt vo-leerlingen optimaal voor op de studiekeuze.’

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en ho wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbinding gaat veel nuttige informatie verloren, wordt informatie dubbel gevraagd en blijven vaardigheden en talenten onbenoemd. De aankomend student heeft bovendien weinig mogelijkheden om bij de studiekeuzecheck en aanvang van de ho-opleiding relevante informatie over zijn opgedane kennis en ervaringen mee te nemen en hierbij te reflecteren op eerder gemaakte keuzes.

Het begeleiden van leerlingen naar een goede studiekeuze, is iets waar we ons in de regio sterk voor inzetten. Op het voortgezet onderwijs door het opzetten van een sterk LOB-programma. En op het ho door studiekiezers relevante én realistische studiekeuzeactiviteiten aan te bieden. We werken daarmee samen aan het voorbereiden van leerlingen op de studiekeuzecheck en start in het hbo. Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en ho wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbinding gaat veel nuttige informatie verloren, wordt informatie dubbel gevraagd en blijven vaardigheden en talenten onbenoemd. De aankomend student heeft bovendien weinig mogelijkheden om bij de studiekeuzecheck en aanvang van de ho-opleiding relevante informatie over zijn opgedane kennis en ervaringen mee te nemen en hierbij te reflecteren op eerder gemaakte keuzes.

Binnen het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ hebben we de handen ineen geslagen en gezocht naar een manier om een verbinding tussen de loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB) op het vo en de studieloopbaanbegeleiding op het ho tot stand te brengen. We hebben gezamenlijk een digitaal instrument ontwikkeld, het LOB-cv, dat vo-leerlingen optimaal voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start in het ho en tegelijkertijd meer kwalitatieve input levert voor de studiekeuzecheck (waardoor het rendement ervan hoger is). Het instrument levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het studiekeuzeproces en dus aan het studiesucces van de leerling in het ho. 

Gebruik van het LOB-cv

Het LOB-cv bevat de volgende vijf onderdelen: persoonlijke informatie (1), relevante vaardigheden en kwaliteiten (2),  motivatie en drijfveren (3) , studiekeuzeproces en oriëntatieactiviteiten (4) en verwachtingen en beeld van de gekozen studie (5). Elk onderdeel bevat een aantal vragen en/of items die de leerling kan invullen. De leerling heeft bovendien de mogelijkheid om bijvoorbeeld certificaten van proefstuderen, cijferlijsten of een profielwerkstuk toe te voegen aan de informatie. De leerling kan de basisinformatie op deze manier verrijken met informatie die hij/zij relevant vindt. Informatie uit LOB-instrumenten die momenteel veel gebruikt worden in het vo, zoals Qompas en Dedecaan.net, kan worden ingelezen in het LOB-cv. Alle informatie tezamen vormt een overzicht, het eigenlijke LOB-cv, dat samen met de persoon die de studiekeuzecheck afneemt, bekeken en besproken kan worden. Het LOB-cv kan ook geprint of desgewenst digitaal opgestuurd worden.

 

Het LOB-cv wordt door de leerling zelf op een digitaal onafhankelijk platform aangemaakt en beheerd. De leerling bepaalt zelf wat hij of zij van zichzelf wil laten zien aan de intakers van het ho. Door middel van het invullen van een LOB-cv voorafgaand aan de studiekeuzecheck zal de leerling beter in staat zijn om te reflecteren op de studiekeuze en bereid zich hiermee beter voor op de studiekeuzecheck en de benodigde vaardigheden die nodig zijn in het ho. Voor de ho-medewerkers is het instrument een goede manier om het gesprek aan te gaan met de studiekiezer over de onderwerpen die voor deze opleiding van belang zijn. Voor vo-medewerkers biedt het LOB-cv handvatten om naar toe te werken door middel van een LOB-programma en hierin accenten te leggen. Het LOB-cv kan na de daadwerkelijke start op het ho verder worden opgebouwd, waardoor geen informatie verloren gaat en een doorlopend LOB-proces ontstaat, dat in het vo start en tot aan het einde van de ho-studie wordt gewaarborgd. 

Werkconferenties en werkgroep

De werkgroep LOB bestaat uit een brede vertegenwoordiging van decanen van de deelnemende scholen, studieloopbaancoaches en intakers uit het ho. Zij hebben samen nagedacht over de uitgangspunten, de doelen en de inhoud van het LOB-cv. De werkgroep komt tenminste drie maal per jaar bijeen. Tijdens de werkconferenties presenteren zij hun voortgang aan andere belangstellenden en krijgen feedback. Deze feedback vormt input voor de verdere ontwikkeling van het LOB-cv en het gebruik hiervan.

Werkgroepcoördinator van het LOB-cv is Renske Krijger, R.E.den.Hartog-Krijger@hr.nl