‘‘Het LOB-cv bereidt vo-leerlingen optimaal voor op de studiekeuze.’’

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Een warme overdracht helpt bij een goede aansluiting. Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en ho wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbinding gaat veel nuttige informatie verloren, wordt informatie dubbel gevraagd en blijven vaardigheden en talenten onbenoemd. De aankomend student heeft bovendien weinig mogelijkheden om bij de studiekeuzecheck en aanvang van de ho-opleiding relevante informatie over zijn opgedane kennis en ervaringen mee te nemen en hierbij te reflecteren op eerder gemaakte keuzes.

Het begeleiden van leerlingen naar een goede studiekeuze, is iets waar we ons in de regio sterk voor inzetten. Op het voortgezet onderwijs door het opzetten van een sterk LOB-programma. En op het ho door studiekiezers relevante én realistische studiekeuzeactiviteiten aan te bieden. We werken daarmee samen aan het voorbereiden van leerlingen op de studiekeuzecheck en de start in het ho. Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en ho wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbinding gaat veel nuttige informatie verloren, wordt informatie dubbel gevraagd en blijven vaardigheden en talenten onbenoemd. De aankomend student heeft bovendien weinig mogelijkheden om bij de studiekeuzecheck en aanvang van de ho-opleiding relevante informatie over zijn opgedane kennis en ervaringen mee te nemen en hierbij te reflecteren op eerder gemaakte keuzes.

Binnen het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting’ hebben we de handen ineen geslagen en gezocht naar een manier om een verbinding tussen de loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB) op het vo en de studieloopbaanbegeleiding op het ho tot stand te brengen. We hebben gezamenlijk een digitaal instrument ontwikkeld, het LOB-cv, dat vo-leerlingen optimaal voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start in het ho en tegelijkertijd meer kwalitatieve input levert voor de studiekeuzecheck (waardoor het rendement ervan hoger is). Het instrument levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het studiekeuzeproces en dus aan het studiesucces van de leerling in het ho. 

Gebruik van het LOB-cv

Het LOB-cv bevat de volgende vijf onderdelen: persoonlijke informatie (1), relevante vaardigheden en kwaliteiten (2),  motivatie en drijfveren (3), studiekeuzeproces en oriëntatieactiviteiten (4) en verwachtingen en beeld van de gekozen studie (5). Elk onderdeel bevat een aantal vragen en/of items die de leerling kan invullen. De leerling heeft bovendien de mogelijkheid om bijvoorbeeld certificaten van proefstuderen, cijferlijsten of een profielwerkstuk toe te voegen aan de informatie. De leerling kan de basisinformatie op deze manier verrijken met informatie die hij/zij relevant vindt. Informatie uit LOB-instrumenten die momenteel veel gebruikt worden in het vo, zoals Qompas en Dedecaan.net, kan worden ingelezen in het LOB-cv. Alle informatie tezamen vormt een overzicht, het eigenlijke LOB-cv, dat samen met de persoon die de studiekeuzecheck afneemt en/of bij start van de opleiding, bekeken en besproken kan worden. Het LOB-cv kan ook geprint of desgewenst als pdf worden opgeslagen.

Werkconferenties en werkgroep

De werkgroep LOB bestaat uit een brede vertegenwoordiging van decanen van de deelnemende scholen, studieloopbaancoaches en intakers uit het ho. Zij denken samen na over de uitgangspunten, de doelen en de inhoud van de instrumenten bij het thema LOB. De werkgroep komt tenminste drie maal per jaar bijeen. Tijdens de werkconferenties presenteren zij hun voortgang aan andere belangstellenden en krijgen feedback. Deze feedback vormt input voor de verdere ontwikkeling van de instrumenten en het gebruik hiervan. Werkgroepcoördinator van het LOB is Kitty van Veen (c.w.m.van.veen@hr.nl).