De werkgroep LOB heeft een bijdrage geleverd aan de verbetering van de overgang vo en ho door te werken aan de ontwikkeling van opdrachten voor een LOB-leerlijn en een goede instructie (voor de leerling en de begeleiding) in de vorm van lesbrieven voor minimaal 3 LOB-activiteiten in havo 3, 4 en 5. Deze set van lesbrieven vormen met elkaar een doorlopende leerlijn richting de studiekeuze waarbij een optimale verbinding en verwijzing is met/naar het ho.

Onderstaande lesbrieven beschrijven een les rondom een bepaalde LOB-activiteit in havo 3, 4 en 5. Deze lesbrieven zijn gemaakt vanuit het uitgangspunt dat voldoende aandacht, voorbereiding en bijbehorende acties door zowel leerling als begeleiders de effectiviteit en kwaliteit van de LOB-activiteit verhogen. Deze set van lesbrieven vormen met elkaar een doorlopende leerlijn richting de studiekeuze waarbij een optimale verbinding en verwijzing is met/naar het ho. De lesbrieven zijn door decanen vo en medewerkers ho in gezamenlijkheid opgesteld en zijn vrij te gebruiken of aan te passen naar eigen inzicht.

Inhoud lesbrieven

In een lesbrief staat beschreven wat de verwachtingen qua uitvoering, doelstelling en opdrachten/oefening zijn behorende bij een les met een bepaald LOB-thema. De instructie voor de leerlingen is voorzien van een duidelijke uitleg over wat, waarom en hoe. Indien relevant is aanvullende informatie toegevoegd (bv. Een PowerPointpresentatie of link naar een filmpje).

De volgende scholen zijn vertegenwoordigd in het LOB-ontwikkelteam: Vreewijk Lyceum/een Calvijnschool, Farel College, Hogeschool Rotterdam, Lyceum Kralingen, Krimpenerwaard College en het Reviuslyceum.

Contactpersoon: samenwerkingVO-HO@hr.nl