Vakinhoudelijke samenwerking

Om een soepele overgang tussen havo en hbo mogelijk te maken, is kennis over elkaars onderwijsprogramma's noodzakelijk. Immers, hbo-opleidingen zouden bij de start moeten aansluiten bij het eindniveau van de instromende student. En het vo zou op zijn beurt moeten toewerken naar datzelfde startniveau. Dat betekent veel uitwisseling over en weer om de hiaten in kennis te dichten. We hebben ons gericht op de aansluiting binnen de volgende vakken: economie/management & organisatie, wiskunde/rekenen en Nederlands/communicatie.