Om een soepele overgang tussen havo en ho mogelijk te maken, is kennis over elkaars onderwijsprogramma's noodzakelijk. Immers, ho-opleidingen zouden bij de start moeten aansluiten bij het eindniveau van de instromende student. En het vo zou op zijn beurt moeten toewerken naar datzelfde startniveau. Dat betekent veel uitwisseling over en weer om de hiaten in kennis te dichten. We hebben ons gericht op de aansluiting binnen de volgende vakken: economie, wiskunde/rekenen en Nederlands/communicatie.

Economie

Het profiel Economie & Maatschappij is het meest gekozen profiel op de havo. Veel van deze leerlingen stromen door naar een van de economische opleidingen van Hogeschool Rotterd...

lees verder

Wiskunde/rekenen

Wiskunde en rekenen zijn belangrijke vakken in de aansluiting van havo naar ho. Docenten uit het ho vinden het belangrijk om te weten welke voorkennis studenten hebben op het ge...

lees verder

Nederlands/communicatie

Taal speelt een belangrijke rol bij leren en is de sleutel tot succes op school en later in de loopbaan van een student. Studenten die sterk zijn in taal, behalen goede resultat...

lees verder