Elke leerling in onze regio moet de kans krijgen om een zo’n goed mogelijke en bewuste studiekeuze te maken. Zij verdienen een extra steuntje in de rug, aangezien leerlingen in Rotterdam vaker uitvallen in het eerste jaar van het hoger onderwijs. De meest voorkomende reden voor uitval is een verkeerde studiekeuze. Daarom werken vo en ho samen in de werkgroep LOB om regionaal te een nog sterker LOB programma realiseren voor onze leerlingen. Dit doen wij door samen instrumenten te ontwikkelen die de aansluiting bevorderen en helpen bij een bewuste studiekeuze.

LOB-cv

Een warme overdracht helpt bij een goede aansluiting. Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en ho wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbindin...

lees verder

LOB-lesbrieven

De werkgroep LOB heeft een bijdrage geleverd aan de verbetering van de overgang vo en ho door te werken aan de ontwikkeling van opdrachten voor een LOB-leerlijn en een goede ins...

lees verder