Het begeleiden van leerlingen naar een goede studiekeuze, is iets waar we ons in de regio sterk voor inzetten. Op het voortgezet onderwijs door het opzetten van een sterk LOB-programma. En op het hbo door studiekiezers relevante én realistische studiekeuzeactiviteiten aan te bieden. We werken daarmee samen aan het voorbereiden van leerlingen op een weloverwogen studiekeuze.

LOB-cv

Helaas is er meestal geen verbinding tussen het hetgeen op het vo en hbo wordt gedaan. Door het ontbreken van deze verbinding gaat veel nuttige informatie verloren, wordt inform...

lees verder

LOB-lesbrieven

Het LOB-ontwikkelteam Rotterdam heeft in schooljaar 2015-2016 een bijdrage geleverd aan de verbetering van de overgang vo en hbo door te werken aan de ontwikkeling van ideale LO...

lees verder