Samen werken aan een betere aansluiting
tussen vo en ho in de Rotterdamse regio.

Welkom op de website van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’, het samenwerkingsverband van de Rotterdamse hoger onderwijsinstellingen en een groot aantal vo-scholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden. Op deze site vindt u informatie over hoe we samenwerken en op welke thema’s we dat doen. Hiermee willen we de aansluiting van onze jongeren in de regio van havo en vwo naar het hoger onderwijs verbeteren.

THEMA'S

LOB

Elke leerling in onze regio moet de kans krijgen om een zo’n goed mogelijke en bewuste studiekeuze te maken. Zij verdienen een extra steuntje in de rug, aangezien leerlingen in ...

lees verder

Vakinhoudelijke aansluiting

Om een soepele overgang tussen havo en ho mogelijk te maken, is kennis over elkaars onderwijsprogramma's noodzakelijk. Immers, ho-opleidingen zouden bij de start moeten aansluit...

lees verder

Ho-vaardigheden

In de strategievisie van de Vereniging Hogescholen, #Hbo2025, Wendbaar & Weerbaar, staat dat het ho als voornaamste kerntaak heeft om studenten op te leiden tot kritische, onder...

lees verder

Doorstroom in cijfers

Het monitoren van de doorstroom van het vo naar het ho levert informatie op die gebruikt kan worden om gericht interventies te kunnen doen in de aansluiting van het vo naar het ...

lees verder