Samen werken aan een betere aansluiting
tussen vo en ho in de Rotterdamse regio.

Welkom op de website van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’, het samenwerkingsverband van de Rotterdamse hoger onderwijsinstellingen en een groot aantal vo-scholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden. Op deze site vindt u informatie over hoe we samenwerken en op welke thema’s we dat doen. Hiermee willen we de aansluiting van onze jongeren in de regio van havo en vwo naar het hoger onderwijs verbeteren.

THEMA'S

LOB

Het begeleiden van leerlingen naar een goede studiekeuze, is iets waar we ons in de regio sterk voor inzetten. Op het voortgezet onderwijs door het opzetten van een sterk LOB-pr...

lees verder

Vakinhoudelijke aansluiting

Om een soepele overgang tussen havo en ho mogelijk te maken, is kennis over elkaars onderwijsprogramma's noodzakelijk. Immers, ho-opleidingen zouden bij de start moeten aansluit...

lees verder

Ho-vaardigheden

In de strategievisie van de Vereniging Hogescholen, #Hbo2025, Wendbaar & Weerbaar, staat dat het ho als voornaamste kerntaak heeft om studenten op te leiden tot kritische, onder...

lees verder

Doorstroom in cijfers

Het monitoren van de doorstroom van havo naar het hoger onderwijs levert informatie op die gebruikt kan worden om gericht interventies te kunnen doen in de aansluiting van de ha...

lees verder