‘Als we kijken naar redenen van uitval van havisten binnen de economische opleidingen, dan blijkt een verkeerde studiekeuze de voornaamste reden te zijn.’

Vakinhoudelijke aansluiting economie

Het profiel Economie & Maatschappij is het meest gekozen profiel op de havo. Veel van deze leerlingen stromen door naar een van de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam of Hogeschool Inholland. En daar vallen zij relatief vaak uit: het studiesucces is binnen de economische sector het laagst. Aanleiding genoeg dus om deze aansluiting verder onder de loep te nemen. In schooljaar 2014-2015 concludeerden docenten vo en ho dat de vakinhoudelijke aansluiting tussen de vakken economie en de economische opleidingen inhoudelijk goed verloopt. Wel moeten leerlingen dan in Bedrijfseconomie eindexamen hebben gedaan.

Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. We willen dus dat meer leerlingen BE kiezen! De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting ziet het liefst dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Er is een filmpje ontwikkeld om het belang van het bedrijfseconomie onder de aandacht te brengen van havo 3. Deel het filmpje gerust.

Als we kijken naar redenen van uitval van havisten binnen de economische opleidingen, dan blijkt een verkeerde studiekeuze één van de voornaamste reden te zijn. Dit is de aanleiding geweest om de Rotterdamse Business Case te gaan ontwikkelen. Dit is een praktische opdracht binnen (één van de vakken van) het profiel E&M, met aandacht voor vaardigheden die binnen de economische opleidingen van belang zijn en door middel waarvan leerlingen zich inhoudelijk kunnen oriënteren op (één van) de disciplines binnen het economisch domein. 

De handleidingen en bijbehorende filmpjes vind je hieronder bij 'Materialen en instrumenten'.

 

De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie gaat in stand-by modus

De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie, die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband vo-ho, is vanaf januari 2022 sluimerend. Dit wil niet zeggen dat de overstap van het vo naar de economische opleidingen voor iedere student soepel verloopt. De oplossingen daarvoor liggen meer op het vlak van de aansluitingsthema’s Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) en ho-vaardigheden.

  • De Rotterdamse Business case (RBC), een van de producten die de werkgroep de afgelopen jaren heeft ontwikkeld voor het vo, blijft beschikbaar via de website.
  • Het laten uitvoeren van het hbo-onderzoek vakinhoudelijke aansluiting economie blijft mogelijk. Neem voor vragen contact op via Samenwerkingvo-hbo@hr.nl

Zie voor meer informatie het artikel Werkgroep vakinhoudelijke aansluiting economie in stand-by modus.

Contact

Neem voor vragen contact op via Samenwerkingvo-hbo@hr.nl