‘Als we kijken naar redenen van uitval van havisten binnen de economische opleidingen, dan blijkt een verkeerde studiekeuze de voornaamste reden te zijn.’

Vakinhoudelijke aansluiting economie

Het profiel Economie & Maatschappij is het meest gekozen profiel op de havo. Veel van deze leerlingen stromen door naar een van de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam of Hogeschool Inholland. En daar vallen zij relatief vaak uit: het studiesucces is binnen de economische sector het laagst. Aanleiding genoeg dus om deze aansluiting verder onder de loep te nemen. In schooljaar 2014-2015 concludeerden docenten vo en ho dat de vakinhoudelijke aansluiting tussen de vakken economie en de economische opleidingen inhoudelijk goed verloopt. Wel moeten leerlingen dan in Bedrijfseconomie eindexamen hebben gedaan.

Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak BE. We willen dus dat meer leerlingen BE kiezen! De werkgroep vakinhoudelijke aansluiting zou het liefst zien dat iedere student die instroomt bij een economische hbo-opleiding examen heeft gedaan in BE. Er is een filmpje ontwikkeld om het belang van het bedrijfseconomie onder de aandacht te brengen van havo 3. Daarnaast is er recent een artikel verschenen in het blad Teo van de landelijke vereniging van economie docenten.
Deel deze producten gerust. Help ons bij onze lobby voor Bedrijfseconomie!

Als we kijken naar redenen van uitval van havisten binnen de economische opleidingen, dan blijkt een verkeerde studiekeuze één van de voornaamste reden te zijn. Dit is de aanleiding geweest om de Rotterdamse Business Case te gaan ontwikkelen. Dit is een praktische opdracht binnen (één van de vakken van) het profiel E&M, met aandacht voor vaardigheden die binnen de economische opleidingen van belang zijn en door middel waarvan leerlingen zich inhoudelijk kunnen oriënteren op (één van) de disciplines binnen het economisch domein. 

De handleidingen en bijbehorende filmpjes vind je hieronder bij 'Materialen en instrumenten.'

Wil je meer informatie over deze casus of je klas(sen) laten deelnemen, neem dan contact op met Mariska Oudwater, m.e.oudwater@hr.nl

Contact

Contactpersoon is Mariska Oudwater, m.e.oudwater@hr.nl