‘'Steek de koppen bij elkaar en stem programma's op elkaar af'’
Gertjan Breevaart, docent wiskunde Reviuslyceum

Vakinhoudelijke aansluiting wiskunde/rekenen

Wiskunde en rekenen zijn belangrijke vakken in de aansluiting van havo naar ho. Docenten uit het ho vinden het belangrijk om te weten welke voorkennis studenten hebben op het gebied van wiskunde/ rekenen als zij starten op het ho.

De toepassing en beheersing van deze voorkennis is uiteraard net zo belangrijk. Ho-docenten ervaren dat studenten de toepassing van kennis vaak erg lastig vinden, ondanks dat zij dit wel gehad hebben op de havo. Deze constatering vormde het startpunt voor een intensieve kennisuitwisseling tussen docenten wiskunde op het vo en ho. Zij hebben zich onder andere toegelegd op het analyseren van de (vernieuwde) examenprogramma’s, didaktiek en toetsing op de havo in relatie tot doorstroom naar het ho. Uit deze analyse komen adviezen voor die zijn toegesneden op meerdere ho-opleidingen waarin wiskunde een belangrijk vak is.

Daarnaast hebben de docenten diverse lesbezoeken bij elkaar afgelegd om ook meer kennis op te doen over werkvormen en didaktiek op havo en ho.

Werkgroepen en conferenties

Een groeiende groep docenten uit het vo en het hbo weet elkaar te vinden en sluit zich aan bij de werkgroep. Zij komen samen tijdens de werkconferenties die in het kader van de werkconferenties georganiseerd worden. Ook via de mail is er uiteraard contact. Er wordt nog gezocht naar een goed online platform om informatie te delen.

 

Projectleider vakinhoudelijke aansluiting wiskunde/rekenen is Marion Schiffers, mschiffers@codarts.nl

Materialen en instrumenten